Nao ein mier as geslaagde iérste edisie van de Jocus Joetsaovend zal d’r auk in 2018, te weite zaoterdaag 3 fiberwari, aansloétend aan ’t Prônke op de Klaosstraot, weer gejoets kinne weer op ôs Parade.

Alderwets van kefee nao kefeeke joetse en veural zelf zörge det 't eine joeksige aovend wuurt. Schaele wazel verkaupe aan de teek mit ein good glaas beer, piassekraom make mit dien vrinde of andere joetsers ammeseere mit 'tgeen desse dich dit kiër weer in haes laote valle. Boéte op straot speule joekskepelle de Venlose vastelaovesméziek en meugse 't hoëgste leed zinge of d'n Hoempapa danse.

De deilnemer aan de Joetsaovend is alzoë auk geliék de haufrolspeuler.

Want weej zien en make zelf de vastelaovend!

Asse dinks, dao wil ik beej zien kinse dich veur € 20,- 't stök ein stempelkaart kaupe. Daoveur kriegse beej idder van de neege deilnemende kefees ein klep veur lau en as geej al die kefees ziet aafgewaes wuuërt dich auk nog ens ein echte Jocus Joetsaovend 2018 medalje, ôntworpe door Hofteikenaer Leon Peeters, op de bors gespeld. Ein biézôndere, exclusieve medalie want idder jaor wuurt d’r ein niéj ôntwerp geprissenteerd dae allein is bestump veur de joetsers van det jaor en door 't beperk aantal kaarte zien d’r auk maar ein selek aantal medaljes.

Alzoë pak ôg ônder de erm, haol flot kaarte en kôm allemaol naor de Jocus Joetsaovend!

Kaarte veur de Jocus Joetsaovend zien te kriége via www.jocus.nl en beej de deilnemende kefees. Dit zien: Kefee HadseflatsDe TapperieDe GalerieDe BrasserieLeo's ProeflokaalBonjoereGrand Café de Keulse Kar, Rub-a-DubGrand-Café Bonaparte en Piet!

D'n aovend deurt van 17.11 wies 23.11 oor.

Weej zoele ut sjiek vinde as geej verkleid kwaam!

Niejsarchief

16-02-19 Dao hebse de Prins!
16-02-19 De Träöt nog noeits zoë kleurriék as in Jocus Jubeljaor
13-02-19 Livestream Jocus Hofbal
10-02-19 Matinee Musicale: dich kumps toch auk?
06-02-19 Prônkstökke nog wies vastelaovend te zeen in Jocus Museum
06-02-19 Prinsepoule 2019
27-01-19 In memoriam: d’n hiër Sjraar Peetjens
26-01-19 OETVERKOCH: Krense veur Nappes
21-01-19 Vastelaoveswandeling Jocus Museum
14-01-19 OETVERKOCH: Boeremoosbal, dich kumps toch auk?
13-01-19 Jocus Praotaovend: inschriéve veur Groëten Optoch
20-11-18 Jocus leedjes op carillion Sint Martinuskerk
20-11-18 Jocus Jubelkedo 16x11
09-11-18 Jocus schink Venlo twië kunswerke: De Vreedzame Krijger en D'n Haan
06-11-18 Elf van Elf, dich kumps toch zelf?
20-10-18 Blaadmeziék 4 winnende Jocusleedjes 2019
12-10-18 OETVERKOCH: ‘t groët Jocus bordspel Zing Nog Ens
08-10-18 D’n Opstaekerᵀᵐ 2019: ein ôntwerp van Fons Schobbers
05-10-18 Jocus ôntvingk Keuninklikke erepenning
30-09-18 Indoétslaag Opus Jocus 2018
28-09-18 Jocus en Studio Theelen schriéve historie: alle Jocus geluudsdragers beschikbaar op Spotify en iTunes
25-09-18 Leedjesbukske Opus Jocus 2018
20-09-18 Iërste Jocus Venloosch Vastelaoves Kefee bekind
16-09-18 Mis 't neet! Jocus Leedjesaovend 2018
29-08-18 Vastelaovesleedje gekômponeerd door Kunsmaotige Intelligentie duit veur ’t iërs mei aan Veurselectie Jocus
27-08-18 Jocus äöpent jubeljaor mit nieje tentoënstelling Jocus Museum
25-08-18 11 Finaliste Leedjesaovend 2018 bekind
20-08-18 Beperkte zitplaatse Opus Jocus 2018 te kaup
12-04-18 Jocus 1842-speldje: exclusief verkriégbaar in Jocus Museum
09-04-18 Persbericht: PV Benders Benders Boerebroélofsgezelschap 2019
03-04-18 Jocus Museum in Museumwaekind aop
27-02-18 Oétslaag Groëten Optoch 2018
17-02-18 Oétbetaalzondaag zondaag 18 fibberwari
09-02-18 RemmieDemmie oorkônde veur Joekskepelle
08-02-18 Vastelaoveszondaag: Kinderoptoch en Jocus Pocus!
06-02-18 Opstelling Groëten Optoch
30-01-18 Pak De Träöt 2018
27-01-18 Dao hebse de Prins!
16-01-18 In memoriam: d'n hiër Wiel Vestjens
08-01-18 Jocus Museum iërt Frans Boermans mit tentoënstelling
29-12-17 Videoclips Jocusleedjes online
13-12-17 Van Bommel van Dam en Jocus Museum prissentere vastelaoveskuns
06-12-17 Jocus Joetsaovend 2019
06-12-17 Jocus Joetsaovend 2018
15-11-17 Schriéfwedstriéd veurtgezet onderwiés De Träöt
12-11-17 Jocus CD 2018 noow verkriégbaar!
12-11-17 Jocus LP 1977 noow te downloade
06-11-17 Programma Elf van Elf
13-10-17 Niej kônvenant Jocus en SHAV veur Elf van Elf
10-10-17 D'n Opstaeker 2018

Volgende evenemente

 • 17-02-19
  Matinée Musicale / Oétroope Dreejspan Jocus Toekôms
 • 20-02-19
  Jeugzitting Half Haenke
 • 20-02-19
  SOB Seniorezitting
 • 21-02-19
  SOB Seniorezitting
 • 22-02-19
  Jeug Vastelaoves Leedjes Konkoér

Kaarte bestelle