Oétgeleech

Bezeuk Jocus' Museum

Nôw te zeen: de jubeltentoënstelling Dit is Venloos roem. 't Jocus Museum is wies Vastelaovend 2019 op iddere zondaag geäöpend vanaaf 13.00 wies 16.30 oor. Of neteurlik op afspraok.

Miër: www.jocus.nl/museum

Adres: Dominicanenplein 25, Venlo

Niejs

Dao hebse de Prins!

Op d'n Hofbal van 16 fibberwari 2019 is stadsprins Erik (I) Schnock oétgeroope tot Prins Carnaval. Hae wuurt beejgestaon door adjudante Paul Hekkens en Dominique Dello.

Kiék snel vaerder veur de iërste foto's en miër informasie euver 't kersverse Dreejspan. Geej ziet van herte genuuëd um op zondaag 17 fibberwari vanaaf 11:00 oor de prins en zien adjudante te kômme fillicitere in de Maaspaort. Aansloétend ein muzikaal program op de Matinee Musicale.

De Träöt nog noeits zoë kleurriék as in Jocus Jubeljaor

Waat in 1948 begôs as wiets, is anno 2019 oétgegreujd tot ein volwaerdig glossy magazine.
In de historie van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus waas Staatsorgaan De Träöt nog noeits zoë diek én zoë kleurriék as in de kômmende oétgaaf. Maar leefs 108 pagina’s vol foto’s en achtergrôndverhaole siere dit vastelaovesblaad. Ein record veur de vereiniging. Neteurlik meuge de geteikende advertenties in kleur van Piet Camps, Leon Peeters en andere heejin neet ôntbraeke.

Dao wao krante en tiédschrifte t lastig hebbe de letste jaore, luuët De Träöt eintaegengestelde bewaeging zeen. In aanvölling op al eur digitale mediakanale probeert Jocus mit De Träöt de laezer en adverteerders idder jaor weer waat extra’s te beeje. De letste jaore woord de vastelaoveskrant langzaam maar zeker umgevormp nao ein schitterend en glummend jaoroverzich. De talriéke foto’s laote t aafgelaupe en laupende vastelaovessezoen zeen det begint mitt Prinselaeve van Prins Herm Pollux van 2018. Nog neet rder gepubliceerde foto’s zien veur de laezers bewaard. Sprik vanzelf det de vastelaovend tgebreid in beeld kump. Zoe is ‘t asof de Groëten Optocht en Boerebroélof nog ens wuurt belaef. Auk de jeugevenemente wie de Jocus Toekôms Femiliezitting, Half Haenke en de aafgelaupe editie van de Herfshane Artiesenaovend kômme in beeld. Ein spesjaal katern is ingeruump veur de jubileumactiviteite. Naeve de Keuninklikke Iërepenning, zien de ônthölling van De Vreedzame Krijger op de Kop van de Weerd, wie auk de äöpening van de jubileumtentoënstelling van t Jocus Museum in beeld gebrach. Daobeej, en exclusief veur De Träöt is d’r niejs euver ‘t kunswerk D’n Haan det op Elf van Elf van dit jaor ônthöld geit waere.

Ridder Kunibald mak al vanaaf de veerde editie ônderdeil t van De Träöt. Dit jaor belaefhae ein verhaol mit ein keuninklik rendje. Diverse gasschriévers hebbe luchtige achtergrôndverhaole geschreve in ‘t Venloos dialek.


In ein oétgebreid interview wuurt ingegaon op de letste ôntwikkelinge in de Venlose jeugdvastelaovend. Zeej zien de toekoms van vastelaovend. Maar waat kump d’r beej kiéke um de jeug enthousias te make? De letste ontwikkelinge binne Jocus Toekôms, greujende initiatieve wie de Herfshane en t Naobliéfbal (veur t veurtgezatte ônderwiés) kômme in ein tgebreid artikel nao veure.


In de kômmende Träöt is weer ein beejdraag opgenaome veur de winnaers van de schriéfwedstrijd veur lrlinge van de 3 veurtgezatte onderwiés schoële. Nao ein succesvolle start vurrig jaor, ware d’r dit jaor maar leefs 16 inzendinge (!). ‘t Waas veur de zjurie lastig um eine winnaer te selectere veur in De Träöt.


Daonaevebeej is d’r ein tgebreid verhaol euver de staot van de Venlose buut en de parodiegroepe. Venlo kint ein riék buute-verleeje, maar de letste jaore liekt minder te gaon. Is det waal zoë? Wie bringse een gooje buut of parodie en welke meugelikhede haet Venlo umde Venlosen humor op beejveurbeeld zittinge en andere beejeinkômste ein podium te gaeve en niej buute-talent te ôntwikkele? Ein interview mit ein aantal direk betrokke probeert deesvraoge te beantwaorde.

En neteurlik...stelt ‘t nieje Jocus Dreejspan 2019 zich aan ôg veur!

De Träöt wuurt maondaagaovond 19 fibberwari oétgereik aan de nieje Stadsprins en zien Adjudante. Daags daonao ‘s middaags is de 71e editie veur € 3 verkriégbaar op de volgende adresse:
- Albert Heijn Maagdenbergplein, Maagdenbergplein
- Albert Heijn Hagerhof, Van Nijvenheimstraot
- Bekkerie Hermans, Luitherwaeg
- Bookhandel Koops/Venloos VVV-kantoër, Klaosstraot
- Jumbo Supermarkt, Vinckenhofstraot
- Kortooms de Read Shop, Klaosstraot
- Plusmert Benders, Gelreplein

- Primera MaasBLVD, Maasstraot
- Ringfoto Kino Linders, Klaosstraot
- Slegterie De Karbinder, Wolweverstraot
 

 

Volgende evenemente

 • 17-02-19
  Matinée Musicale / Oétroope Dreejspan Jocus Toekôms
 • 20-02-19
  Jeugzitting Half Haenke
 • 20-02-19
  SOB Seniorezitting
 • 21-02-19
  SOB Seniorezitting
 • 22-02-19
  Jeug Vastelaoves Leedjes Konkoér

Kaarte bestelle