• Koninklijke Erepenning
  • Motto

Oétgeleech

Bezeuk Jocus' Museum

Op zondaag 7 oktober äöpent de jubeltentoënstelling Dit is Venloos roem. 't Jocus Museum is wies Vastelaovend 2019 op iddere 1e en 3e zondaag van de maond geäöpend vanaaf 13.00 wies 16.30 oor. Of op afspraok.

Miër: www.jocus.nl/museum

Adres: Dominicanenplein 25, Venlo

Niejs

OETVERKOCH: ‘t groët Jocus bordspel Zing Nog Ens

‘t Groët Jocus bordspel Zing Nog Ens is hiélemaol oétverkoch. Alle exemplare zien vergaeve.

Beej gelaegenheid van 't 16x11 jäörig jubileum van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus is ein uniek gezelschapspel oétgegaeve.

Beej dit gezelschapspel dreijt 't um dien kinnes van de Venlose vastelaovesleedjes.
Nao ein ideej van Finbar van der Veen brach Jocus 't spel oét in samewerking mit die 2. Brüder von Venlo.

D’n Opstaekerᵀᵐ 2019: ein ôntwerp van Fons Schobbers

Baeldend kunstenaer Fons Schobbers oét Venlo haet veur de kômmende vastelaovend ‘d’n Opstaekerᵀᵐ 2019’ ôntworpe. Veurzitter Roel Versleijen van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus vroog Schobbers um dit jaor oét naam van alle viéf de stadsdeilvereiniginge d’n Opstaeker van 2019 te ôntwerpe. Zien ôntwerp is ein ode aan de kômponiste en teksschriévers.

“De meziék is d’n drager van de vastelaovend, ‘t verbindt ôs. ’t Is Heerlik um in de veurjaorszon veur ein kefee mit bekinde en ônbekinde same dees leedjes te zinge. Ik vond ‘t iërvol, um dit jaar d’n Opstaeker te meuge ôntwerpe."

Vastelaovend is ein fantastisch fees det zich mit name door ôs vastelaovesleedjes ônderscheid van alle andere feeste. ‘Jônk en ald’ zingk allemaol same’ en de leedjes waere van generatie op generatie doorgegaeve, geweldig moei.” aldus Schobbers, dae zelf lid waas van de ‘Oëits Haos Prinse’ en waal 35 kiër mit d’n optocht haet meigelaupe, dök as ‘faatse’ of mit ein klein gruupke.

‘D’n Opstaekerᵀᵐ’ is ein saort broche dae steit veur dreej zake; einen bliék van waardering veur de vreejwilligers die allerlei vastelaovesactiviteiten organisere in de stadsdeile Venlo, Bliërick, Tegele, Belvend en Aarce en Velden; einen bliék van betrokkeheid mit de vastelaovend en eine financiële opstaeker veur alle vastelaovesvereiniginge oét de gemeinte. De viéf stadsdeilsvereiniginge van de gemeinte Venlo haope det de inwoëners, net wie ’t veurig jaor, weer massaal deze vastelaovesbroche zulle kaupe um zoë de verschillende vastelaovesactiviteite van de vereiniginge te ôndersteune.

D’n Opstaekerᵀᵐ 2019 zal op d’n Elfde van d’n Elfde waere geprissenteerd. Vanaaf dae’n datum is hae auk te kaup beej de verschillende vastelaovesvereiniginge en tiédes de verschillende vastelaovesactiviteite.

Volgende evenemente

  • 11-11-18
    ElfvanElf / Inscheete
  • 11-11-18
    Start verkaup Jocus CD
  • 11-11-18
    Start verkaup D´n Opstaeker

Kaarte bestelle