Kunsschilderes Marijke Cruysberg-Meulendijks is de ôntwerpster van “d’n Opstaeker 2017”. De Belhamels oét Belfeld hadde de iër um eine kunstenaer veur te drage oét naam van alle viéf de stadsvereiniginge. Mevrouw Cruysberg reageerde aangenaam verras. “Toen ik gevraog woord um d’n Opstaeker te meuge ôntwerpe, ginge d’r geliék allerlei raedjes dreie in miene kop”, zag Marijke Cruysberg. “Ik môt dan geliék ein aantal schetse make, anders is ’t ideej weg. In twië waeke heb ik zeve ôntwerpe gemak.”

Oétintelik haet de jury, die besteit oét ein aafvaardiging van Jocus, de Wortelepin, D’n Oeles, de Belhamels en de Keieschiéters, éín winnend ôntwerp gekaoze, ein gezich mit bellônne op de kop, waobeej de bellônne massief zien en ’t gezich aope zoëdet dao de kleure van ‘t “vastelaovespekske” te zeen zien van de persoën dae um druuëg.

“D’n Opstaeker” is ein saort broche det steit veur ein dreejtal zake: ein bliék van waardering veur de vuuële vreejwilligers die allerlei carnavalsactiviteite organisere in de stadsdeile Venlo, Blierick, Tegele, Belfeld en Arcen en Velde; ein bliék van betrokkeheid mit de Vastelaovend en eine financiële opstaeker veur alle carnavalsvereiniginge in deze regio. De viéf stadsdeilvereiniginge van de gemeinte Venlo haope det de inwoëners, net as veurig jaor, weer massaal deze vastelaovesbroche zulle koupe um zoë de verschillende vastelaovesactiviteite van de diverse vereiniginge te ôndersteune.

Marijke Cruysberg-Meulendijks is op 23 mei 1942 gebaore in Helmond. Zien mooder en ziene man zien van Tegelse kômaaf. Zeej haet 28 jaor in Tegele gewoënd en woënt noow alweer 23 jaor in Belfeld. “Ik wis altiéd al det ik kôs teikene. Op de liëgere schoël had ik ein juffrouw die det stimuleerde. Maar vaerder as de Vrije Academie in Helmond bin ik neet gekômme. D’r woord gewerk, getrouwd en veur de kinder gezörg”. As de kinder wat groëter zien besluut zeej eine cursus te volge beej Gijs Trepels en later Sef Moonen. “Dae letste stimuleerde mich um te gaon starte op de Academie voor Beeldende Kunst in Maastricht”. Marijke Cruysberg ging viéf jaor lang veer aovende per waek mit d’n trein nao Mestreech um oétintelik aaf te studere. “Maar toen kwaam ik d’r achter det neet idderein op ein schilderie zoot te wachte. Ik besloot um les te gaon gaeve in mien eige ateier, Teiken en Schilderatelier Marijke Cruysberg.”

Marijke Cruysberg haet tot zien 15e noeit Carnaval gevierd. D’r waas niks in Helmond. “Toen weej nao Bakel zien verhoés haet mien vader dao ein carnavalsvereiniging opgerich”. En naodet ze in Limburg is kômme woëne, haet ze same mit eure man altiéd genaote van de “vastelaovend”. Ik heb oeit nog eine carnavalswage ôntworpe veur de groep “Slum kiéke”. Carnaval is ein kakafonie van kleure, heerlik”, aldus Marijke Cruysberg.

D’n Opstaeker 2017 zal op d’n Elfde van d’n Elfde waere geprissenteerd. Vanaaf daen datum is hae ouk te koup beej de verschillende vastelaovesvereiniginge en tiédes de verschillende carnavalsactviteite.

Opstaeker2017

't Veurig jaor is Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus same mit Studio Theelen gestart um de vruugere Jocus leedjes stapsgewiés te digitalisere en online aan te beeje beej meziékdienste wie iTunes en Spotify. De iërste samewerking tösse de Jocus en Studio Theelen dateert van 1976 mit productie van de LP ‘Vastelaovend Same’. Dees LP woord as iërste gedigitaliseerd en door vuuël leefhebbers gedownload.

LP 1978-1979 "Venlo op zien bes"
Auk dit vastelaovesseizoen wuurt ein alde LP digitaal aangebaoje. ‘t Motto van ‘t komende vastelaovesseizoen 2017 is “Venlo op zien bes”. In 't naojaor van 1978 woord en geliéknamige LP oétgebrach mit evergreens wie “Merieke en ziene Huzaar”, “Ik heb gedruimp”, “’t Benkske” en “En... ’t leedje”. Deze komplete LP zal half oktober beschikbaar zien op iTunes en Spotify.

As dees digitale LP aansleit volge miër nummers oét ’t muzikale Jocus-verleeje. Al vanaaf 1962 guf de Venlose vastelaovesvereiniging plate, kesettebendjes en later cd's oét mit de winnende vastelaovesleedjes. Door de digitalisering wilt Jocus ‘t Venlose vastelaovesrippertoire behalde veur d’n toekôms.

Jocus CD 2016-2017
Naeve de veer winnende leedjes van Opus Jocus 2016 krieg ‘t winnende leedje van de Herfshane (Susan Verstege en Marieke Verkoeijen mit "Tikke tak!") en de winnaers van ‘t Jeug Vastelaoves Leedjes Konkoer (School met de Bijbel mit "De vastelaoveswekker") ein plek op de CD. Vanaaf dit jaor wuurt idder jaor ein Venlose dialekband gevraog um twië alde Jocusleedjes van ein niej jeske te veurzien. Van Gelder biet de spits aaf. Welke leedjes zeej bringe is nog ein verrassing. De nieje Jocus CD wuurd op Elf van Elf geprissenteerd op de Mert veur ‘t stadhoés. Auk dees CD zal digitaal gedistribueerd waere via iTunes en Spotify.

Van de veer nieje Jocus leedjes zal in januari 2017 via JocusTV eine videoclip verschiéne.

Nao eine spannende Opus Jocus Leedjesaovend zien dit de veer winnaers:

1. Dich bis eine pippo, gezônge door Jules Fransman en Gijs Engels. Wäörd en meziék Frans Pollux

2. Weij maar mit mich mei gezônge door Loek Heunen, Marco Gielens, Etienne Snel en Bart Ebus. Wäörd: Peter Jansen, meziék Hay Geritz

3. Heej bin ik dökker gewaes gezônge door Vic Suiker Suiker, Hay Geritz, Mark en Petro Janssen. Wäörd: Peter Jansen, meziék Hay Geritz

4. Golde Vleugels gezônge door Robert Bouten. Wäörd Leta Bell en Sef Thissen, meziék Leta Bell

Ein groët, hiél groët dankewaal aan alle deilnemende zengers, zangeresse, teksschriévers en kômponiste.

De 4 leedjes verschiene op de nieje Jocus CD die op Elf van Elf geprissenteerd zal waere. Heejop staon taeves: - Winnaer JVLK: School met de Bijbel mit Vastelaoveswekker. Meziék: Wim Roeffen en teks School met de Bijbel - Winnaer Herfshane: Susan Verstege en Marieke Verkoeijen mit Tikke Tak! Teks: Susan Verstege en Marieke Verkoeijen. Meziék: Marinho Peeters.

Niej is det vanaaf de kômmende cd op tourbeurt ein Venlose dialekband twië alde Jocusleedjes van ein niej muzikaal jeske zal veurzeen. Van Gelder biet de spits aaf. Welke leedjes zeej bringe is nog ein verrassing...

De nieje Jocus CD is vanaaf 11 november verkriégbaar op de bekinde adresse en via www.jocus.nl. Taeves is zeej dan auk te downloade via iTunes en Spotify.


Volledige oétslaag mit vermelding van téksschriévers en kômponiste:

1. Dich bis eine pippo - 49 punte. Gezônge door Jules Fransman en Gijs Engels. Wäörd en meziék Frans Pollux

2. Weij maar mit mich mei - 40 punte. Gezônge door Loek Heunen, Marco Gielens, Etienne Snel en Bart Ebus. Wäörd: Peter Jansen, meziék Hay Geritz

3. Heej bin ik dökker gewaes - 39 punte. Gezônge door Vic Suiker Suiker, Hay Geritz, Mark en Petro Janssen. Wäörd: Peter Jansen, meziék Hay Geritz

4. Golde Vleugels - 38 punte. Gezônge door Robert Bouten. Wäörd Leta Bell en Sef Thissen, meziék Leta Bell

5. Tiéd van 't jaor - 37 punte. Gezônge door Bart Janssen en Kristel Roulaux. Wäörd en meziék: Quinn Warmerdam

6. Waat ein waer weer - 37 punte. Gezônge door Fred Honig en Hay Smeets. Wäörd en meziék: Laurence Winter en Hannelore Winter

7. Wáát ein stad! - 22 punte. Gezônge door Bernie Billekens, Niels van den Ham, Simone Dolders-Driessen en Willy Billekens. Wäörd en meziék: Wim Roeffen.

8. Effe baove belle - 21 punte. Gezônge door Noud Janssen en Tim Peeters. Wäörd: Rene Verschueren, meziék René Verschueren en Geert Verschueren

9. Vastelaoves muulke - 18 punte. Gezônge door Karen van Hoften en Willy Billekens. Wäörd: Martin Peeters, meziék Frits Tilburgs

10. Wáát jaomer - 15 punte. Gezônge door Pascal Vaes en Paul Klaassens. Wäörd en meziék: Wim Roeffen

11. Verleef zien is waal zoë fijn - 14 punte. Gezônge door Daisy Gasperz, Ingrid Dambacher en Rian de Jong. Wäörd en meziék: Wim Roeffen

 

Zaoterdaag 1 oktober strieje de elf finaliste in Theater de Maaspoort um "de Funs" en ein plek op de nieje Jocus CD.

Videoclips 11 finaliste
As exclusieve "veurpremière" makde JocusTV video's van de elf finaliste. Dees zien heej te bekiéke.

Finale en jurering
Dit jaor is d'r weer alderwets éín ronde. De 11 leedjes waere volledig gezônge en in ein verkorte ronde door de deilnemende artieste gebrach.

Um de stum van 't volk te vergruuëte kinne zoëwaal d'n tillevisiekiéker as de minse in de zaal via sms eur stum oétbringe. Same mit de vakzjurie en de zaalzjurie make dees 4 juries oét waat de nieje Jocusleedjes gaon waere. Ein volledige oétleg van de jurering en puntetelling laes geej heej.

De leeje van de vakjurie stelle zich heej aan ôg veur.

Leedjesbukske downloade
Laes de tekste mei in 't Leedjesbukske.
>> Download heej ôg Leedjesbukske <<

Tillevisie-oétzending
Omroep Venlo duit vanaaf 20.30 oor live verslaag op tillevisie. De prissentatie is in hand van Lex Uiting en Jeroen van den Ham.
Gangk ôg d'r good veurzitte en mis niks.

Opus Jocus Leedjesaovend is ein productie van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus in samewerking mit Omroep Venlo, Lagotronics Projects en Theater de Maaspoort.

Beniejd nao de 11 finaliste van Opus Jocus Leedjesaovend 2016?
Kiék en luuster heej nao ein verkorte versie van de 11 leedjes:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB0EBmCz_7saHIJyJSFsGGgOIonHmIsM2

Opnames zien gemak door ôs eige JocusTV.

Niejsarchief

11-10-16 Marijke Cruysberg-Meulendijks ôntwerp “D’n Opstaeker 2017”
06-10-16 Jocus LP 1979 "Venlo op zien bes" noow te downloade
01-10-16 Volledige oétslaag Opus Jocus Leedjesaovend 2016
29-09-16 Alles euver Jocus Leedjesaovend 2016
26-09-16 Veurluustere: de 11 leedjes van Opus Jocus
24-09-16 Download ôg Leedjesbukske
24-09-16 Jurering Leedjesaovend 2016
24-09-16 Vakjury Leedjesaovend 2016 stelt zich veur
16-09-16 Opus Jocus Leedjesaovend live op Omroep Venlo
10-09-16 Kaartverkaup Opus Jocus Leedjesaovend 2016
08-09-16 Open Monumentendag Venlo organiseert stadswandeling - Jocus historie
04-09-16 Jocus äöpent museum in de binnestad
03-09-16 Ald Vors Joeccius XI Harry Pouwels ôntvingk zilvere iërespeld Gemeinte Venlo
29-08-16 Jocus mak zich op veur nieje Vors Joeccius XI
26-08-16 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2016 bekind
30-05-16 Roel Versleijen gekaoze as nieje Vors Joeccius XI
18-05-16 VVG Jocus en Theater de Maaspoort Venlo sloéte niej contrac aaf
20-04-16 Veurdrach opvolging Vors Joeccius XI
05-04-16 College Den Hulster organiseert de Venlose Boérebroélof van 2017
14-03-16 Oétslaag Groëten Optoch
02-03-16 Nummer 20 in de Groëten Optoch: collecte Optochhal Groët Venlo
28-02-16 Opstelling Groëten Optoch zóndaag 6 maart
17-02-16 Groëten Optoch 2016
17-02-16 Schinking dreejspan 2016 aan Roëje Kruutsbal
08-02-16 De Groëten Optoch geit neet door!
03-02-16 Vastelaoveszondaag: Jocus Pocus!
27-01-16 Opstelling Groëten Optoch maondaag 8 fibberwari 2016
23-01-16 Dao hebse de Prins!
19-01-16 Matinee Musicale mit intoch van 't nieje Jocus Dreejspan!
19-01-16 Woensdaagmiddaag 27 jannewari: Half Haenke!
18-01-16 Jocus Hofbal oétverkoch...
18-01-16 Vastelaovend in Venlo poster 2016
29-12-15 Zalig niejaor! En 't is haos Vastelaovend!
29-12-15 Jocus vlaggemasactie 2016
29-12-15 Jocus Hofbal 2016 mit leech en ritme...‏
28-12-15 Jocus mak video-clips van de 4 winnende leedjes
30-11-15 Frans Pollux opgenaome in Orde van de Gulden Humor
11-11-15 Bestel noow de nieje Jocus LP Kump Good
11-11-15 Noow te koup: de nieje Jocus CD Kump Good
10-11-15 In Memoriam: Jos Wolff
26-10-15 D'n Opstaeker 2016 ein ôntwerp van Jan Lucker
04-10-15 Oétslaag Opus Jocus 2015
28-09-15 Waarderingonderscheiding veur Ruud Brunken
27-09-15 Alles euver Opus Jocus (mit leedjesbukske)
27-09-15 Veurpreuve: luuster nao de 11 finaliste!
27-09-15 Oétleg zjurering Leedjesaovend 2015
27-09-15 Crewfactory: kreatief mit LED (advertorial)
22-09-15 VVG Jocus en de Venlose Hockey Club VHC teikene euvereinkóms
18-09-15 Jocus op Ouverture: 20 september
17-09-15 Kaartverkaup Jocus Leedjesaovend

Volgend evenement