’t Leedje Minse kiéke gezônge door Kevin Heiman, Paul van Steenkiste en Rob Mans haet de Jocus Wildcard gewônne en geit as twelfde finalis nao Opus Jocus op zaoterdaag 30 september in Theater de Maaspoort. Van de zes inzendinge behaolde zeej ’t meiste aantal “likes” oftewaal stumme van ’t publiek.

Roel Bisschops, veurzitter van Jocus' Joeks kemmissie is tevreeje euver ’t nieje initiatief: “Veur ôs is de actie geslaag. Weej hadde neet verwach det d’r zoë vuuël leedjes mei zoele doon. ’t Waas eine nek aan nek race, maar intellik zien alle leedjes veur de Leedjesaovend bekind. ’t Belaof eine moeie aovend te waere. Opniej staon d’r debutante op Jocus buun en huure we eine mix van traditionele en verniejende vastelaovesleedjes, asauk leedjes die allich ein geveulige snaor rake. Neteurlik waere alle reacties as verbaeterpunte meigewaoge nao ’t volgend jaor. Jocus Hofkepel is drök bezig um alle leedjes in te studere.”

Vanaaf maondaag 25 september zien de 12 leedjes al te zeen via Jocus TV. Heejmei kin ’t publiek de leedjes, begeleid door Jocus Hofkepel, alves huure um in de juuste sfeer te kômme.  

De twelf leedjes in volgorde van eur optraeje op de Leedjesaovend zien:
1.   Heb geej det ouk?  Gezônge door Paul Klaassens en Marcel Schuurmans

2.   Zing maar mei   Gebrach door  Karen van Hoften en Bart Janssen

3.   Beejein zien   Gezônge door Joep Bindels, Hans Wijhers en Niels van den Brand

4.   Kômme traone dan gaon we   Gebrach door Annemarieke Leurs, Kristel Roulaux en Roel Daniels-Peeters

5.   Minse kiéke   Gezônge door Kevin Heiman, Paul van Steenkiste en Rob Mans

6.   Venlo mien stad   Gebrach door Piet van Kleef

7.   Wach neet wies morge   Gezônge door Hay Geritz, Petro Janssen, Mark Janssen en Vic Suiker

8.   De pinguïn   Gebrach door Gijs Engels en Jules Fransman

9.   Joeks mak Venlo   Gezônge door Fred Honig, Jorg van der Meij en Marcel Tabbers

10.   Truuk nao hoés   Gebrach door Bibian Baur en Lotte van Bergen

11.   Mien maedje is weer kwiét   Gezônge door Bart Ebus, Etiënne Snel, Loek Heunen en Marco Gielens

12.   Zoë schoën   Gebrach door Hanneke Vestjens

Intreekaarte veur Opus Jocus zien veur € 18,50 verkriégbaar via www.jocus.nl/webshop. ‘t Publiek kin in ‘t decor van de Leedjesaovend geneete van ein aovendvöllend program mit, naeve de twelf finaliste, optraejes van onder andere Linke Mik, eine discjockey en Jocus’ Hofkepèl.

Opus Jocus 2017 vindt plaats op zaoterdaag 30 september in Theater de Maaspoort in Venlo. Miër informasie op www.jocus.nl.

(Oét Jocus Leedjesbukske 2012)

Door: Jaap Stroeken, archief V.V.G. Jocus

Opus Jocus Leedjesaovend is idder jaor eine vuëlbelaovende en spannende aovend. D’n aovend wao de nieje schlagers veur de kômmende Vastelaovend waere gebaore is de letste jaore oétgegreujd tot ein waor mediaspektakel. Vanaovend neme weej ôg 3x11 jaor mei truuk in d'n tiéd...

Dao geit-e haer!

De leedjesaovend van 1979 vond plaats op de verjäördaag van Jocus: 6 oktober. In de Prins van Oranje strieje de 11 deilnemers veur de hoëgste iér en ein plaats op de Jocus LP. Zoel auk dit jaor weer eine nieje evergreen oét 't ei kroépe? Maar leefs 42 inzendinge donge mei um ein plaats beej de iérste elf, meide daorum woort de veurselectie in 't Knibbelke verdeild euver 2 aovende begin september.

D'n opzet waas heej en dao anders as andere jaore. De zaal woort smaakvol aangekleijd en de Köbeskepél speulde in de foyer um de minse alves op te werme. De leedjes woorte begeleidt door Jocus Hofkepel en veur de pauze zörgde Jan Pollux en Baer van der Meij op eur humoristise wiés veur de prissentatie van de leedjes. In de notule van Jocus Joekskemmissie laeze we van ein minitieuze veurbereiding. Beejveurbaeld euver de opstelling van de jury taofels. Deze meuste "60 centimaeter oétein um onderling euverleg te veurkômme"... 

Umdet de leedjesaovend allein in de Prins van Oranje te volge waas, kwaam de puntetelling tot stand door de jury en 't publiek. De jury kôs eur stum oétbringe via ein stumkaart. Aevel veur 't publiek had Jocus ein echte noviteit. Nao idder leedje klônk dao applaus vanoét de zaal. Op de buun, had de "telkemmissie" eine heuse applausmaeter ter beschikking. Deze zoel nao idder leedje 't applaus registrere en vertale in ein totaalciéfer. De "applausmaeter-kemmissie" goof ’t ciéfer door aan de persoën aan 't scorebord.

De 11 leedjes woorte vol euvergaaf gebrach en lang waas 't spannend wae zich tot winnaer moch kroëne. Wie de aovend vorderde bleek det de jury en 't publiek vuël-al dezelfde meining hadde, ein oétkôms die auk waal ens anders is gewaes...

Wiel Vestjens won d’n iérste priés mit In ’t Jaomerdal, geschreve door Frans Boermans en gekômponeerd door Sef Hendrickx. ’t Leed wao-in hae ôs meineemp nao de nachtelikke taferele in dit schoën stökske Venlose neteur, greuide oét tot eine echte Vastelaoves-klassieker dae wiés wiéd boéteVenlo bekindheid kreeg.

De twiëde plaats waas veur Ben Verdellen mit De Vastelaoves-samba, geschreve en gekômponeerd door de groëthede Frans Boermans en Giel Aerts. Ome Wiellie zoel mit ziene samba veur ein revolutie zörge. Nao deze samba zoele in de volgende jaore verschillende genres de nieje Vastelaoves-leedjes klank en kleur gaeve.

Hans Mans woort derde mit Percies dezelfde det gehiél van de hand kwaam van Ad Pollux. In ’t leedje vraoge Net en Nel zich aaf of des dich nog daezelfde  bis as dae zeej veurig jaor mit Vastelaovend troffe.

De veerde plaats waas veur Hay Steegh mit Gaer Venlonaer, ein leedje det hae same schreef  mit Wim Janssen en wao-in hae ’t geveul van de Venlonaer bezingk.

Opvallend is det inkele leedjes die ’t neet  haolde, later asnog bekind woorte beej ’t groëte publiek en zelfs op de Jocus LP’s verscheene. Beejveurbaeld ’t leedje Gank noow nao hoés, geschreve en gebrach door Jan Derijk, woort dezen aovend letste (!) mit 85 punte, maar verscheen waal op de LP in det jaor.’t Melancholische leedje wuurt nog idder jaor gezônge as taege’t ind van de Vastelaoved As-woensdaag veur de deur steit.

Auk andere leedjes vele aaf dezen aovend, maar klônke later toch truuk. Jao, det is Venlo gezônge door Ben Verdellen en gemak door Ad Pollux en Giel Aerts woort viéfde, maar verscheen op de LP 1981 – Gaef mich de viéf. Auk Vastelaovesleefde, gebrach door Hannelore Winter, haolde ’t net neet maar verscheen later auk op ein van de Jocus LP’s. Zoë-auk de leedjes Roëzegeur en Maoneschiën van Martin Berbers en gezônge door Hannelore en En weej maar lache gemak door Giel Aerts. Beidse leedjes krege ein plaats op de LP van 1982 - Laot ôs bliéve zinge.

En zoë woorte de al riéke Jocus leedjes-schat oétgebreid en zuut men maar weer det ’t mit Vastelaovendleedjes haos ‘tzelfde is as mit gooje wien: ze gebroéke d’n tiéd um te riépe... Dezeleedjesaovend brach Venlo weer ein aantal echte evergrens en vormde eine geslaagde opwermer veur de Vastelaovend van 1980.  

Auk 2013 belaof weer eine schoëne Vastelaovend te waere...

Want zegk noow zelf…Waat kinse schoëner winse…

 

Tiédes de Veurselectie haet de Vakzjurie oét alle deilnemers 11 Finaliste gekaoze veur Opus Jocus Leedjesaovend.  Dit jaor kin ’t publiek eine 12e finalis keeze en zoë ein “Wildcard” oétgaeve.
Opus Jocus Leedjesaovend kriég heejmei veur ’t iërs 12 finaliste! 

Jocus wilt heejmei de stum van ’t publiek vergruëte en de deilnemers aan de Veurselectie eine extra stimulans baeje um de Leedjesaovend te haole. 
Op de Leedjesaovend keeze de Vakzjurie, de Venlose wiekvastelaovesvereiniginge en ’t publiek eur 4 favoriete Vastelaovesleedjes veur ’t kômmende vastelaovessezoen.

Heejonder laes geej wie det ‘t 12e leedje veur Opus Jocus 2017 wuurt gekaoze.

Deilname:

 • De actie löp van zondaag 27 augustus 12.00 oor tot en met vriédaag 15 september 12.00 oor.
 • Deilname is geldig veur de deilnemers aan Jocus Veurselectie 2017 die neet as ein van de 11 finaliste zien gekaoze door de Vakzjurie. 
 • De 11 gekaoze deilnemers zien al zeker van deilname aan Opus Jocus Leedjesaovend 2017 en oétgeslaote van de Jocus Wildcard aktie
 • Van de 13 euverige deilnemers wuurt de zangers en zangeresse de kans gebaoje um op eige wiéze ein filmke te make van eur leedje. In eur kreativiteit waere zeej vreej gelaote.
 • Dit leedje kinne zeej publicere via facebook en instagram. Wie iërder zeej eur filmke publicere wie groëter eur kans op ’t meiste aantal stumme.
 • Beej publicatie deent ’t deilnemende leedje duudelik te vermelde: 
  • ’t Social media account van Jocus vermelde (Facebook account @jocusvenlo, instagram account @jocus_venlo)
  • Same mit de hashtags #jocuswildcard #leedjes17
 • Deilname is allein geldig as de dreej heejbaove geneumde variabele zien ingegaeve in ’t begeleidende teksberich.
 • In ’t berich meug gen verwiézing waere gemak nao de teksschriéver en/of kômponis. 
 • Dees zien auk neet bekind beej de andere 11 leedjes. Heejmei hebbe alle 12 de finaliste ‘tzelfde oétgangspunt tiédes de Leedjesaovend.

Stumme en verkeezing:
‘t Publiek kin zien stum op de volgende wieze oétbringe:

 • Stumme op ein leedje kin door ’t originele berich op facebook en/of instagram te “like-e”. Dus ’t duumke op facebook en ’t hertje op instagram.
 • 't Deile van eine video of ’t aantal videoweergaves waere neet as stumme meigeteld.
 • Allein “likes” van eine video mit in ’t berich vermelding van ’t Jocus social media account en de 2 hashtags telle in de totaalscore per leedje. Veurbeeld: vermeldse in 't facebook berich neet ’t Jocus account same mit #jocuswildcard #leedjes17 is de stum neet geldig
 • ’t Deile van de filmkes vergruuët neteurlik waal de zichbaarheid beej ’t publiek en de kans um zoëvuuël meugelik stumme te behaole.
 • Auk in berichte die waere gedeild deene 't social media account van Jocus en de hashtags te waere verneump.
 • ’t Leedje det opgeteld de meiste likes behaold wint en wuurt as 12e leedje Finalis van Opus Jocus Leedjesaovend 2017.
 • De winnaer van de Jocus Wildcard aktie wuurt bekind gemak op vriédaag 15 september via www.jocus.nl

Volg dus de kômmende waeke dus de social media kenale Facebook en Instagram en stum op dien favoriete leedje.

 

Zaoterdaag 26 augustus vond in de Venlonazaal de Veurselectie van Jocus plaats. De vakjury haet de 11 finaliste veur de Leedjesaovend gekaoze. Dit jaor haet Opus Jocus Leedjesaovend echter veur ’t iërs 12 finaliste. Wies vriedaag 15 september kees ’t publiek via Facebook en Instagram ein 12e leedje, det heejmei ein wildcard verdeent.

De iërste 11 finaliste in willekeurige volgorde:

 • De pinguïn, gezônge door Jules Fransman en Gijs Engels
 • Joeks mak Venlo, gebrach door Jorg van der Meij, Fred Honig en Marcel Tabbers
 • Zoë schoën, gezônge door Hanneke Vestjens
 • Truuk nao hoés,  door Bibian Baur en Lotte van Bergen
 • Wach neet wies morge, gezônge door Vic Suiker, Hay Geritz en Petro Janssen, Mark Janssen
 • Zing maar mei, gebrach door Bart Janssen en Karen van Hoften
 • Heb geej det ouk? door Paul Klaassens en Marcel Schuurmans
 • Beejein zien, gezônge door Joep Bindels, Hans Wijhers en Niels van den Brand
 • Mien maedje is weer kwiét, door Marco Gielens, Etiënne Snel, Loek Heunen en Bart Ebus
 • Venlo mien stad, gezônge door Piet van Kleef
 • Kômme traone dan gaon we, door Annemarieke Leurs, Roel Daniels-Peeters en Kristel Roulaux

't Publiek meug dus ein twelfde leedje gaon keeze. 
Roel Bisschops, veurzitter van Jocus’ Joeks commissie: "Jocus wilt gaer ’t publiek ein groëtere rol gaeve. Neet allein mit de sms stumme beej de keus van de 4 winnende leedjes op de Leedjesaovend, maar auk beej de keus van de finaliste. Taeves wille we heejmei auk de deilnemers aan de Veurselectie eine extra stimulans gaeve."

De Jocus Wildcard aktie begint zondaag 27 augustus um 12.00 oor. Deilnemers aan de Veurselectie waovan ’t leedjes tiédes de Veurselectie neet is gekaoze, kinne zelf ein filmke make van eur leedje en dit publicere op Facebook en Instagram. ‘t Publiek kin vervolges wies vriedaag 15 september 12.00 oor eur stum oétbringe door ’t berich te “liken”. ’t Leedje mit de meiste likes, verdeent de Jocus Wildcard en geit as 12e leedje nao de Leedjesaovend. In ’t betreffende berich deent in idders geval ‘t social media account van Jocus vermeldt te waere, same mit de “hashtags” #leedjes17 en #jocuswildcard. Op www.jocus.nl staon de richliéne veur deilname en ’t stumme veur dees aktie.

Roel Bisschops: “Door gebroék te make van de social media, betrekke we ’t publiek op ein liëgdrempelige wies. Dich kins noow vanaaf de bank op diene ipad of tillefoon dus meistumme welk extra leedjes desse gaer op de Leedjesaovend wils zeen. As Jocus zien weej kônstant opzeuk wie we de invölling van Jocus Leedjesaovend aantrekkelikker kinne make. ‘t Idee ôntstond spontaan en weej vonde ’t ein geweldig kônsep det absoluut ein kans verdeent.” 

Tiédes Opus Jocus Leedjesaovend strieje dit jaor dus neet 11 maar 12 leedjes um “de Funs”. 
Naeve de Vakjury en ein jury bestaonde oét de Vorste van de wiek-vastelaovesvereniginge, kinne zoëwaal de minse in de zaal as de tillevisie-kiéker via sms eur stum oétbringe. 

De kaartverkaup is vandaag begôs. Via ’t thoésblaad van Jocus: www.jocus.nl/webshop/toegangskaarte kinne de “e-tickets” besteld waere en koste €18,50. 
‘t Publiek kin in ‘t decor van de Leedjesaovend geneete van ein aovendvöllend program mit, naeve de twelf finaliste, optraejes van onder andere Linke Mik, eine discjockey en Jocus’ Hofkepèl. 

Opus Jocus 2017 vindt plaats op zaoterdaag 30 september in Theater de Maaspoort in Venlo en is rechstreeks te zeen op Omroep Venlo Televisie. Miër informasie op www.jocus.nl

Leefs 25 leedjes zien ingeschreve veur de Veurselectie van Jocus. Det zien 4 leedjes miër as ‘t veurig jaor. Opvallend is ein aantal nieje schriévers en kômponiste die meidoon.

 

De Veurselectie in de Venlonazaal is beslaote veur de deilnemers en vindt plaats op zaoterdaag 26 augustus. Onder de deilnemende leedjes zitte inkele aeve leuke as verrassende combinaties van zengers en zangeresse. Leuk is auk ein aantal deilnemers vanoét de Herfshane asauk oét de Venlose Revue die meidoon. D’r is vuuël variatie in de deilnemende leedjes; van klassieke- en niejerwetse vastelaovesleedjes en van wals wies rèp.

 

Tiédes de Veurselectie waere door de vakzjurie de finaliste gekaoze veur Opus Jocus Leedjesaovend.

 

De Leedjesaovend wuurt gehalde op zaoterdaag 30 september in Theater de Maaspoort. De kaartverkaup begint aan ’t ind van de zomervekantie op zondaag 27 augustus.

 

Volg de social mediakenale van Jocus veur ’t letste niejs, of kiék op www.jocus.nl.

Niejsarchief

15-09-17 12 finaliste Opus Jocus bekind, Minse kiéke winnaer Wildcard
05-09-17 Leedjesaovend 1979 schônk Venlo nieje evergreens
26-08-17 Oétleg Jocus Wildcard aktie 2017: publiek kees 12e finalis Leedjesaovend
26-08-17 11 finaliste Leedjesaovend bekind, publiek kees 12e finalis via social media
31-07-17 Veurselectie 2017: miër inschriévinge en nieje deilnemers
10-07-17 Oproop: insteure nieje leedjes Vastelaovend 2018
18-05-17 Graaf van ald-sirremoniemeister Jocus Bertus Hummel opgeknap
03-04-17 PV Festina Lente organiseert Venlose Boerebroélof 2018
02-03-17 Oétslaag Groëten Optoch 2017
21-02-17 ‘t Verhaol achter de succes-elpee Vastelaovend Same
12-02-17 Dao hebse de Prins!
05-02-17 Prinseraoje 2017
02-02-17 Gasschriéver Funnie: Sentimentsmiddaag mit Sjraar en Nel
02-02-17 Jocus Joetsaovend
30-01-17 Greuzele mit de Prinsekepel
25-01-17 Äöpeningstieje Jocus Museum
19-01-17 Jocus Museum äöpent zien deure mit iërste tentoënstelling
12-01-17 Boéremoosbal 28 Jannewarie
12-11-16 Jocus CD “Venlo op zien bes – Vastelaovend 2017”
08-11-16 Elf van Elf 2016
11-10-16 Marijke Cruysberg-Meulendijks ôntwerp “D’n Opstaeker 2017”
06-10-16 Jocus LP 1979 "Venlo op zien bes" noow te downloade
01-10-16 Volledige oétslaag Opus Jocus Leedjesaovend 2016
29-09-16 Alles euver Jocus Leedjesaovend 2016
26-09-16 Veurluustere: de 11 leedjes van Opus Jocus
24-09-16 Download ôg Leedjesbukske
24-09-16 Jurering Leedjesaovend 2016
24-09-16 Vakjury Leedjesaovend 2016 stelt zich veur
16-09-16 Opus Jocus Leedjesaovend live op Omroep Venlo
10-09-16 Kaartverkaup Opus Jocus Leedjesaovend 2016
08-09-16 Open Monumentendag Venlo organiseert stadswandeling - Jocus historie
04-09-16 Jocus äöpent museum in de binnestad
03-09-16 Ald Vors Joeccius XI Harry Pouwels ôntvingk zilvere iërespeld Gemeinte Venlo
29-08-16 Jocus mak zich op veur nieje Vors Joeccius XI
26-08-16 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2016 bekind
30-05-16 Roel Versleijen gekaoze as nieje Vors Joeccius XI
18-05-16 VVG Jocus en Theater de Maaspoort Venlo sloéte niej contrac aaf
20-04-16 Veurdrach opvolging Vors Joeccius XI
05-04-16 College Den Hulster organiseert de Venlose Boérebroélof van 2017
14-03-16 Oétslaag Groëten Optoch
02-03-16 Nummer 20 in de Groëten Optoch: collecte Optochhal Groët Venlo
28-02-16 Opstelling Groëten Optoch zóndaag 6 maart
17-02-16 Groëten Optoch 2016
17-02-16 Schinking dreejspan 2016 aan Roëje Kruutsbal
08-02-16 De Groëten Optoch geit neet door!
03-02-16 Vastelaoveszondaag: Jocus Pocus!
27-01-16 Opstelling Groëten Optoch maondaag 8 fibberwari 2016
23-01-16 Dao hebse de Prins!
19-01-16 Matinee Musicale mit intoch van 't nieje Jocus Dreejspan!
19-01-16 Woensdaagmiddaag 27 jannewari: Half Haenke!

Volgende evenemente

Kaarte bestelle