Beniejd nao de 11 finaliste van Opus Jocus Leedjesaovend 2016?
Kiék en luuster heej nao ein verkorte versie van de 11 leedjes:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB0EBmCz_7saHIJyJSFsGGgOIonHmIsM2

Opnames zien gemak door ôs eige JocusTV.

Klik heej um 't Bukske mit de tekste van de 11 finaliste te downloade.

 

Elf leedjes strieje um de iër um "de Funs" en ein plaats beej de veer winnende leedjes. Dit jaor verlöp de jurering weer alderwets in éín rônde. De jury's staon ônder leiding van veurzitter Lambert Kuijpers, onder toezeend oug van Rivierdael Notarissen.

1. Vakzjurie
De vakzjurie beoordeild de leedjes en guuëf 't beste leedje maximaal 22 punte.

2. Vorstezjurie
De Vorstezjurie is samegesteld oét de Vorste van de zustervereiniginge oét de verschillende wiéke in Venlo. Zeej bringe de punte oét en gaeve 11 punte veur 't beste leedje en 1 punt veur 't mins gooje leedje. 

3. Zaal SMS zjurie
De zaalsjurie stump dit jaor ouk per SMS. Prissentator Lex Uiting en veurzitter Roel Versleijen zulle dit tiedes de aovend oétlegge.

Per sms kint d’r maar 1 stum oetgebrach waere. Maar men kint zoe dök stumme as men wilt.
Auk op ’t zelfde nummer maar auk op alle andere nummers.

De sms-stumme van de zaal opgeteld leide tot de veurkeur van de zaal. De opgetelde stumme gaeve 11 punte veur 't beste leedje en 1 punt veur 't mins gooje leedje.
    
4. Thoés SMS zjurie
Net wie veurig jaor vorme de tillevisiekiékers ein apart jurie. BPrissentator Lex Uiting en veurzitter Roel Versleijen zulle dit tiedes de aovend oétlegge.

Per sms kint d’r maar 1 stum oetgebrach waere. Maar men kint zoe dök stumme as men wilt.
Auk op ’t zelfde nummer maar auk op alle andere nummers.

De opgetelde stumme van de tillevisiekiékers gaeve 11 punte veur 't beste leedje en 1 punt veur 't mins gooje leedje.

D'n oétslaag wuurt bepaold door de punte van de geneumde zjuries beejein op te telle.  De nummers ein tot en mit veer waere opgenaome op de nieje Jocus CD.

De leeje van de vakjury stelle zich veur. Zeej staon onder leiding van veurzitter Lambert Kuijpers.
 
 
Bas Clabbers
Ouk dit jaor kiék ik mit bedraag oét nao de optraejes beej Opus Jocus. Editie 2016 belaof eine fantastische te waere mit zoëvuuël talent en inzet van alle kante! Mit ein kritisch oër gaon ik ouk noow weer luustere nao de muzikalen inhald en wie de meziék aansluut op d'n teks. Idderein vuuël sukses gewins!"
 
 
Christel van Rijn
Ik bin mooder van 3 maedjes en samewoënend mit Tom Doesborg; 12 jaor zangeres gewaes beej Jocus Hofkepel/Mixx o.l.v. Sef Gubbels; Jaorelang meigewerk aan Jocus-cd's; 2 jaor lid gewaes van Jocus Joekskemissie; 4 jaor zangeres beej 'de Kammeräödjes’; 14 jaor zangeres beej W-Dreej en Rolle gespeuld in Venlose Revue's. 
 

Mirjam van Elderen
Nao behuuërlik waat jäörkes op Jocus bühne, die ik as fantastisch heb ervare, veul ik mich veriérd ‘t noow ens van d’n andere kant te meuge belaeve. As kleine blaag bin ik begôs mit zinge tiejes de opwas mit mam. In de loup van de jaore kwaame d’r de moeiste dinger op mien paad.
Zinge, en teniëlspeule, zien mien lös en mien laeve. Ik heb verschillende rolle meuge speule in de Venlose Revue, ‘t Boermanstheater, Café Chantant, theater op locatie (Aafscheid van Idderein, De Keuningin). Ik haop dit nog tot in lingte van daag te meuge en kinne doon.
 
Ein hoëgtepunt in mien “Vastelaovescarrière”..ahum..waas toch waal ‘t zinge van ‘t leedje “Manne Meine”, waomei ik same mit Simone Dolders-Driessen, Jozanne van der Velden en Bernie Billekens de iërste plaats behaolde. En noow dus aan de jurytaofel. Venlo haet zoëvuul talent, det zal vanaovend weer bliéke. Ik wins alle deilnemers hiel vuuël sukses, maar veural hiel vuuël joeks en jen. Dao dreit Vastelaovend tenslotte um.
 
 
Ron Dings
Gebaore en opgegreujd op Steyl, "volwasse gewaore in hertje Venlo”. Via de blokfluit, keyboard, piano, gitaar en de leedjesaovend beland beej de Venloosche band Van GelderHeej kin ik noow zô'n 5 jaor as zenger/frontman/clown mien ei kwiét. 
 
 
Jan Hagens
As jungske greujde ik op aan de Maagdenberg. Thoés waas ‘t humor en meziék waat de klok sloog:  Miene pap waas drummer en mien mam zông de gansen daag de echte Venlose leedjes.Ik ging nao schoël (Marianum) en liërde gitaar speule op de Venlose meziékschoël. Al vruug speulde ik in diverse bandjes en waas ‘t Rock waat de klok sloog.  Vastelaovend viére kreeg ik mit de paplaepel ingegaeve en ‘t speule in Jocus Hofkepèl en Mixx woord ech mién dingk.  25 jaor hebbe we de “panne van ‘t daak gespeuld” en toen vônd ik ‘t tiéd, det de jeug de ‘Glorie van ‘t Jocusriék’  euver noom. 
Mit vuuël plezeer zing ik en speul gitaar in de Venlose coverband Midway Special. Weej speule top 40 nummers en classics. Mien bôtterham verdeen ik beej de Pliessie in Venraoij, wao ik werk as specialis. ‘t Zien van zjurielid beej Jocus vind ik ein geweldige iër ! 
 
 
Joyce van den Ham 
Gebaore woord ik 24 jaor geleje in Venlo, wao ik noow ouk woën mit mien hundje Noa.
Ik zing, speul piano en gitaar, en bin sinds mien 15de bezig mit 't schriéve en make van meziék, zoëwaal ingelstalig maar ouk nederlands en dialek. In 2014 heb ik ein single mit videoclip oétgebrach genaamd "wie gaer" waodoor ik vervolges op 't Zomerparkfeest in ôs Venlo heb gespeuld.
In 2015 heb ik beej 3FM Giel Beelen en beej Radio 538 gestaon, en bin ik same gaon werke mit pianis Jan Vayne.
 
Momenteel traej ik door Nederland op waat ik erg leuk vind, aafgeloupe augustus bin ik ein waek op meziéktour gewaes in Spanje waat ouk ein toffe ervaring waas! In mien dageliks laeve werk ik as zelfstandige in wuëning en interieur. Daonaeve langs gaef ik zangles aan kinder. Al ein aantal jaore op rie heb ik meuge zjurere en op meuge traeje beej verschillende evenemente van de Venloose vastelaovend. Ik vind 't leuk um ouk dit jaor weer in de jury te meuge zitte en bin beniejd waat Venlo ôs dit jaor geit bringe! Ik wins alle 11 leedjes vanaovend kei vuuël succes!
 
 
Fred van den Bogaard
Ik vind ’t heerlik um op ’t podium te staon. Waas drummer van Scarface en Trip in de 60er en beej de Drekskaters in de 70er en 80er jaore. Vanaaf 1985 bin in beej Neutjesrang. We begôste mit vastelaoveszittinge en hadde daonao 4 theatershows in de Garage, Avenue, Baer de Woers en  Maaspoort. Brachte  mit Neutjesrang & Band de CD “Eine waeg” oét en verzörge noow dinershows in ’t Raodhoes, Bliérick. 11 Jaor prissentatie leedjesaovende van Jocus en Blauwe Zaoterdaag. Beneump as doctor, doctorandus en professor beej de Narrenuniversiteit. Winnende vasteaovesleedjes die ik schreef zien: “As ik Isabella bel”, “Laot mich”, “Venlo verras”. In de Venlose Revue speulde ik: Jaerke in Huzareslaaj, de smeed in “Det had ge gedruimp” en Piëtrus in “Waat ennen tiëd II.  Altiéd binne de jeugdhulpverlening gewerk maar noow gepensioneerd. Heb ein vrouw, zoon, dochter en kleindochter. Binnekort kump eine joeksige gedichtebundel oét “Biëstig Venloos” waovan ik de tekste schreef en waobeej Leon Peeters schitterende teikeninge makde.
 
 
Anne-marie Verberkt
Al vanaaf de basisschoël zing ik, speul ik teniël en bin ik altiéd van de partie as d’r dinger georganiseerd, gespeuld of gezônge môtte waere. As zangeres van vastelaovesleedjes begôs mien artiesteloupbaan in 1987. Daonaeve heb ik miër as twintig jaor kônserte en evenemente geprissenteerd. Vaerder moch ik (houf)rolle speule in de letste veer edisies van de Venlose Revue en ouk in de kômmende Revue bin ik weer van de partie. In 2012/2013 makde ik deil oet van de 6 vrouwluuj die same ‘t straottheaterstök “Aafscheid van idderein” speule. En ouk in de letste twië edisies van ’t Volkstheater heb ik mich gans kinne oétlaeve. In ’t dageliks laeve woën ik mit miene man Rob en kinder Sophie en Baer in Venlo, en bin ik as houf bestuursdeens werkzaam beej Antares.
 
 
Hanneke Suilen-Hendriks 
Meziek is mien laeve. Nao hobo gestudeerd te hebbe in Mestreech, en nao in verschillende groëte Nederlandse symfonie orkeste gespeuld te hebbe (as remplaçant), bin ik hobo-les gaon gaeve aan de toenmalige st. kunstzinnige vorming in Venlo.
 
Noow bin de projectleider van “DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg” DOOR! is ein provinciale campagne die muziekônderwiés in bewaeging zet. DOOR! mak heejbeej de verbinding vanaaf de bron. Opleidinge, Primair ônderwiés en Veurtgezet onderwiés, allemaol same op waeg nao structureel muziekles in de klas. Same mit ôs culturele umgaeving realisere we optimale kanse veur liërkrachte en liërlinge um eur talente te gebroéke en te ôntwikkele.
 
En det is noow net waorum weej vanaovend ouk heej zien. Talente de kans gaeve um zich te ôntwikkele en eur ein podium beeje. En dao gaon weej nog jaore mei DOOR!
 
 
Wout Weijmans
Ik bin 60 jaor geleeje gebaore in de Venlose Keltenstraot naeve de “Pope”. Op mien derde jaor zien weej nao Blierick verhoés wao ik op mien tiënde lid bin gewaore van de hermenie Sint Ceacilia wao ik hoorn ging speule. Mien muzieklesse volgde ik aan de Venlose meziékschoël wao ik ônder andere andere les kreeg van den hiër Piet Kingma. Nao de muziekschoël bin ik gaon studere aan het Conservatorium in Mestreech. Daonao bin ik gaon dirigere beej verschillende muziekvereiniginge in de regio, ônder andere beej de brassband van Stella Duce en de Fanfaar van Velde en les gaon gaeve beej Stichting Kreato in Thorn. 
 
Ik bin meziékschriéver van miërdere vastelaovesleedjes in Bliërick. Ouk veur Velde heb ik veur minnig Gekke Maondaagsleedje de meziék geschreve. 
Op dit moment werk ik beej ‘t spaor en in de tiéd dae euverblief bin ik veurzitter van Stichting Musical Stella Duce. Heej hebbe ôngeviër 180 jôngere van 5 wies 68 jaor plezeer in ‘t idder jaor meispeule in enne musical. Ouk bin ik nog mei-oprichter en sikkertaris van de Stichting Stimulans. In deze Stichting zitte inkele Venlose culturele organisaties eur kinnis en middele in veur gezamelik gebroék. Heejdoor kinne ze de koste liëg halde zônder det de kwaliteit van eur theaterprodukties achteroét geit. Baeter gezag: ‘t wuurt dr allein maar baeter van!    
Ik bin d’r gruuëts op det ik gevraog bin om zjurielid beej Opus Jocus te zien. Ik heb d’r zin in!
 
 
Jan de Rijk
Vanaaf begin jaore tachtig bin ik al bezig mit ’t schriéve  en zinge van vastelaovesleedjes. Nao jaorelang mit Hannelore te hebben gezônge bin ik mit Petra Houben gaon zinge. Hannelore bleef de tekste schriéve en ik teikende veur de meziék. In ’t begin hebbe weej ouk vuuël in Bliërick gezônge. “Zoë vruug in Fibberwari” en “Bliéf wiese bis” zien waal de bekindste Bliërickse leedjes. In Venlo hebbe weej ônder andere ouk leedjes gezônge van Wim Roeffen die door Hannelore van tekste woorte veurzeen. Te neume zien “De leeve” en d’n brave” en eine kralletoer van leedjes.(Vastelaoves) meziék is nog altiéd hiël belangriék veur mich, want meziék mak ’t laeve riék.

Opus Jocus Leedjesaovend wuurt auk dit jaor live oétgezonde op Omroep Venlo Televisie. 11 finaliste strieje um "de Funs" en ein van de veer plekke op de nieje Jocus CD.

Tiédes de Leedjesaovend kinne zoëwaal de kiékers as auk de minse in de zaal stumme via sms. De leedjes waere auk beoordeild door ein vakjury en de Vorstejury mit dao-in de Vorste van de Wiekvereiniginge.

Opus Jocus Leedjesaovend haet plaats op zaoterdaag 1 oktober in Theater De Maaspoort. Bezeukers kinne geneete van ein aovendvullend program mit naeve de 11 finaliste auk optraejes van Minsekinder, Trio de Janeiro en Jocus Hofkepel.

Kaarte á € 17,50 zien noow al te kaup via https://jocusvenlo.nl/webshop/toegangskaarte. Op dinsdaag 27 september is d'r van 19.00 oor wies 20.00 oor auk gelaegenheid um kaarte te kaupe in Theater de Maaspoort.

Ein waek van te veure kint geej via de Jocus mediakanale al ein veurproefje verwachte van de 11 leedjes.

- Opus Jocus Leedjesaovend is idder jaor weer ein groëte, maar veural leuke operatie. Ein geweldige samewerking tösse vreejwilligers en professionele partners. Eine blik achter de scherme oét 2008: https://www.youtube.com/watch?v=SBx0UP8VHjY Meugelik gemak i.s.m. Omroep Venlo, Lagotronics Projects BV en Maaspoort Venlo. En neteurlik ein groët dankewaal aan alle deilnemende artieste en alle sponsore. (Baelde: Ritchie Schoenmakers / Omroep Venlo)p

Bekiék video
- De aller-allerletste kaarte veur de Leedjesaovend zien noow te kaup beej Olympia Sport Jan Klein Venlo, Plus Benders Venlo Benders Venlo en online via https://jocusvenlo.nl/webshop/toegangskaarte Op = op! Geneet van ein aovendvöllend program mit naeve de 11 finaliste optraejes van Trio de Janeiro, Minsekinder en Jocus Hofkepèl. Kaarte kôste €17,50 per stök.

Bekiék video

Niejsarchief

26-09-16 Veurluustere: de 11 leedjes van Opus Jocus
24-09-16 Download ôg Leedjesbukske
24-09-16 Jurering Leedjesaovend 2016
24-09-16 Vakjury Leedjesaovend 2016 stelt zich veur
16-09-16 Opus Jocus Leedjesaovend live op Omroep Venlo
10-09-16 Kaartverkaup Opus Jocus Leedjesaovend 2016
08-09-16 Open Monumentendag Venlo organiseert stadswandeling - Jocus historie
04-09-16 Jocus äöpent museum in de binnestad
03-09-16 Ald Vors Joeccius XI Harry Pouwels ôntvingk zilvere iërespeld Gemeinte Venlo
29-08-16 Jocus mak zich op veur nieje Vors Joeccius XI
26-08-16 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2016 bekind
30-05-16 Roel Versleijen gekaoze as nieje Vors Joeccius XI
18-05-16 VVG Jocus en Theater de Maaspoort Venlo sloéte niej contrac aaf
20-04-16 Veurdrach opvolging Vors Joeccius XI
05-04-16 College Den Hulster organiseert de Venlose Boérebroélof van 2017
14-03-16 Oétslaag Groëten Optoch
02-03-16 Nummer 20 in de Groëten Optoch: collecte Optochhal Groët Venlo
28-02-16 Opstelling Groëten Optoch zóndaag 6 maart
17-02-16 Groëten Optoch 2016
17-02-16 Schinking dreejspan 2016 aan Roëje Kruutsbal
08-02-16 De Groëten Optoch geit neet door!
03-02-16 Vastelaoveszondaag: Jocus Pocus!
27-01-16 Opstelling Groëten Optoch maondaag 8 fibberwari 2016
23-01-16 Dao hebse de Prins!
19-01-16 Matinee Musicale mit intoch van 't nieje Jocus Dreejspan!
19-01-16 Woensdaagmiddaag 27 jannewari: Half Haenke!
18-01-16 Jocus Hofbal oétverkoch...
18-01-16 Vastelaovend in Venlo poster 2016
29-12-15 Zalig niejaor! En 't is haos Vastelaovend!
29-12-15 Jocus vlaggemasactie 2016
29-12-15 Jocus Hofbal 2016 mit leech en ritme...‏
28-12-15 Jocus mak video-clips van de 4 winnende leedjes
30-11-15 Frans Pollux opgenaome in Orde van de Gulden Humor
11-11-15 Bestel noow de nieje Jocus LP Kump Good
11-11-15 Noow te koup: de nieje Jocus CD Kump Good
10-11-15 In Memoriam: Jos Wolff
26-10-15 D'n Opstaeker 2016 ein ôntwerp van Jan Lucker
04-10-15 Oétslaag Opus Jocus 2015
28-09-15 Waarderingonderscheiding veur Ruud Brunken
27-09-15 Alles euver Opus Jocus (mit leedjesbukske)
27-09-15 Veurpreuve: luuster nao de 11 finaliste!
27-09-15 Oétleg zjurering Leedjesaovend 2015
27-09-15 Crewfactory: kreatief mit LED (advertorial)
22-09-15 VVG Jocus en de Venlose Hockey Club VHC teikene euvereinkóms
18-09-15 Jocus op Ouverture: 20 september
17-09-15 Kaartverkaup Jocus Leedjesaovend
17-09-15 Jocus Vleeger sezoen 2015-2016
17-09-15 Volgende waek: alles euver #leedjes15
17-09-15 Vakzjurie Leedjesaovend stelt zich veur
17-09-15 Nieje Vorstezjurie stelt zich veur

Volgend evenement