‘t Comité Giel Aerts trofee zal same mit v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. De Waus op vriédaag 14 fibberwari de 11e Giel Aerts trofee oétreike aan de winnaer/winnaers (liërlinge) van ein van de basisschoële van Venlo die ‘t winnend jeug vastelaovesleedje op ‘t Jeug Vastelaoves Leedjeskonkoer (JVLK) winne. Inkele stadsdeilvereiniging zulle de Giel Aerts Trofee adoptere en aafwisselend oétreike. 

Dit jaor zal ‘t JVLK waere gehalde op vriédaagmorge 14 fibberwari 2020 in de Venlonazaal aan de Hoëgewaeg in Venlo.

In 2009 woort de iërste Giel Aerts trofee oétgereik in de parterre van het Stadhoés van Venlo aan mevrouw Bep Aerts en eur femilie as aandinke aan de Giel Aerts. ‘t Initiatief tot vervaerdeging en oetreiking van deze trofee is tot stand gekomme door Herman Denessen, Ton Lamberts en Ben Verdellen. Zoëwaal Herman Denessen as Ton Lamberts hebbe mit Giel samegewerk mit kômposities van vastelaovesleedjes. Ben Verdellen haet aan de waalbekinde piano van Giel zangles gehad en in latere jaore beej de Vrijbuiters leedjes oét zien muzikale hand meuge zinge.

Giel Aerts waas eine persuuënlikheid en haet Venlo en Limburg ein ônmiskenbare schat aan ‘vastelaovescomposities’ naogelaote.
Wae kint neet de leedjes wie Minse wie weej, de Knapperike of Ome Wielie oét Brazilië um d’r maar ein paar te neume. Vuuël Venlose en Limburgse artiesten hebbe de leedjes van Giel Aerts allein of same mit andere schriévers meuge vertolke die op d’n daag van vandaag nog altiéd in volle iër en glorie waere gezonge en gespeuld. Wae kint Giel neet as arrangeur en begeleider van ‘de Beerbrouwers van vaat 11’ asmeide ‘t legendarische orkes ‘de Notekrakers’ die in de jaore zestig furore makde in Nederland en Duitsland.

Giel waas eine op en top muzikant, arrangeur, kômponist, teksdichter en (begeleidend) pianis.
Auk haet hae ein groët aandeil gehad as kômponis en arrangeur beej de Vruibuiters, de bekinde Venlose dialekband oét de jaore 80 en 90. Daonaeve waas Giel auk jaorelangk aktief lid pianis en arrangeur van Mannekoor kwartetvereiniging Animo oét Steyl.

Veur zien gehiéle oeuvre hebbe de initiatiefnemers gemeind um eine trofee te laote vervaerdige dae jaorliks oétgereik zal waere aan de kinder van de basisschoële die op de ein of andere wies bezig zien mit ‘t kômponere van vastelaovesleedjes en ‘t schriéve van tekste.

Deze brônze trofee beeld de in december 1993 in Venlo gestorve muzikant Giel Aerts oét, zittend in zien bekinde pose achter de piano. ‘t Ontwerp en vervaerdeging van dit baeld kump oét hand van de bekinde kunstenaer Sjer Jacobs oét Tegele.

Dit fantastisch baeldje wuurt financieel meugelik gemak door v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. De Waus die heej veur derde en letste kiër garant veur staon. Taeves is ‘t auk de allerletste kier det ‘t comité Giel Aerts Trofee dit baeldje geit oétreike.

Ben Verdellen, Ton Lamberts en Herman Denessen gaeve nao 11 jaor ‘t stökske door en hebbe einen opvolger gevônde die in de komende jaore garant staon veur de kontinuïteit van ‘de Giel’. Vors Joeccius XI van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus haet kinbaar gemak det Jocus same mit CV de Belhamels, Vg. D’n Oeles en Vg. de Wortelepin dit moeie initiatief de toekôms in zulle drage. “Dit initiatief rak twië kernwaerd van de Groët-Venlose vastelaovend: meziék en jeug. Allein al um die raeje meug dit initiatief nao 11 jaor neet verlaore gaon.”

Names ‘t comité Giel Aerts Trofee,
Herman Denessen, Ton Lamberts, Ben Verdellen en v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. de Waus

In de juuste stumming kômme veur de Vastelaovend? Bezeuk de nieje tentoënstelling van 't Jocus Museum: Vastelaovend Same! Ein volksfees um gruuëts op zien.

't Jocus Museum is op de volgende daag geäöpend:
Zondag 19 januari 2020
Zondag 26 januari 2020
Zondag 2 februari 2020
Zondag 9 februari 2020
Zondag 16 februari 2020
Zondag 1 maart 2020
Zondag 15 maart 2020

Geäöpend vanaaf 13.00 oor wies 16.30 oor.

Neteurlik is 't auk meugelik um 't museum op aafspraok te bezeuke. Informeer nao de meugelikhede via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Euver de tentoënstelling:
De aafgeloupe maonde is ‘t Jocus Museum gans verniejd. Neet allein is ‘t museum volledig opniej ingerich mit nieje expositie-kes en de daobeej huuërende verleechting. Taeves mochte diverse nieje kollectiestôkke verwelkômp waere. Ein originele dokterskoets oét de 19e ieuw, eigendom van Jocus, is ein van de prônkstökke. In ‘t auditorium dreijt ein unieke documentaire euver de Venlose Boerebroélof. Middels ein foto-expositie wuurt in verschillende tiédsbeelde de Groëten Optoch geprissenteerd. Parel in de kroën is “de Schellenbaum” van Jocus. ‘t Vereinigingsteiken van Jocus, gemak en ingesteld beej gelaegenheid van de inhöldiging van Keuningin Juliana in 1948, is normaal allein in gebroék beej de Groëte Prônkzitting.

In Vastelaovend Same! wilt ‘t Jocus Museum veural de vuuëlzijdigheid van de diverse vastelaovestradities laote zeen: ein volksfees van idderein en veur idderein, det door de vastelaovesvierders zelf wuurt gemak.
Hald ‘t Jocus Museum in de gater via social media op Facebook, Twitter en Instagram via @jocusmuseum.

Adres: Dominicanenplein 25, Venlo

‘t Hoëgtepunt van de Vastelaovend is neteurlik de Groëten Optoch. Op vastelaovesmaondaag trekke doézende deilnemers in eine bônte slinger door de Venlose binnestad. Neet allein is de Groëten Optoch eine zaegetoch veur ‘t Jocus Dreejspan. Op vastelaovesmaondaag 24 fibberwari zal de Groëten Optoch van Jocus ein andere route volge.

In euverleg mit en op veurspraok van de optochdeilnemers trek de route krangsum in vergeliéking mit andere jaore. D’n optoch vertrek um klokslaag 13.00 oor.

In samewerking mit de Gemeinte Venlo trek de Groëten Optoch van 2020 via de Groëte Baekstraot, Kwartelemert, Jeustraot, Alde Mert, Mert, Sint Jorisstraot, Parade, Nassaustraot en Keulerstraot. Aldao aangekômme is de ôntbinding op de Ponniewaeg. ‘t Defilé wuurt door de Stadsprins en zien Adjudante aafgenaome op de Kwartelemert.

Aanmelde Optochdeilnemers
Deilnemers kinne zich inschriéve op de Praotaovend van Jocus Technische Kemissie.

Dees waere gehalde in kefee De Brasserie op de Klaosstraot en waal op:
- dinsdaag 7 jannewari
- dinsdaag 14 jannewari
- dinsdaag 21 jannewari
- dinsdaag 28 jannewari.

Geej ziet op dees aovende van herte welkom tösse 20.30 en 21.30 oor.

Weej vraoge gaer aan de wagebouwers um zich leefs op de iërsten aovend op te kômme gaeve. Dit in verband met de inspectierôndes op 18 jannewari en 15 fibberwari.

De praotaovende zien neet allein bedoeld um ôg op komme te gaeve veur d’n optoch; de Technische Kemissie steit ouk klaor veur alle vraoge en opmerkinge euver de groëten optoch. Laup gerös vreejbliévend binne.

Geej kint auk alvas notere det de oétbetaalzôndaag wuurt gehalde op zaoterdaag 29 fibberwari 2020 vanaaf 20.00 oor in de Venlonazaal.

De Optochopstelling wuurt op www.jocus.nl gepubliceerd zoëvlot deze bekind is.

De Orde van de Zwalm woort ingesteld op 8 fibberwari 1879 en sinds oétgereik aan minse mit boétegewoëne verdeenste veur Jocus en de Venlose vastelaovend.​

Hannelore Winter stond as zevetiën jäörig maedje veur 't iërs op Jocusbuun tiédes de Leedjesaovend van 1959. Mit Meuderke Leef haolde Hannelore de derde plaats. ​

Ein haos ôntelbaar aantal kiër zông Hannelore vol euvergave zien leedjes. Later woort zeej auk aktief as teksschriéfster.​

Vanaaf 2004 schriéf Hannelore auk same mit eure zoon Laurence. ​

't Jôngste leedje det in de priéze veel waas 't Letste kletske det dit jaor de derde priés haolde op de Leedjesaovend.​

Hannelore Winter is daomei 60 jaor aktief veur Jocus en de Venlose vastelaovend en meug mit rech de keuningin van 't Venlose vastelaovesleed geneump waere.​

Van herte perfitsia!​

Ein gedich beej gelaegenheid van de ônthölling van D’n Haan
Veurgedrage door Lynn Jambroers

Wie Ôzze Leeven Hiër destiéds d’n aerdbol haet gemak
(Of ‘t waas zien vader, want dae deej det veur zien vak)
Haet hae nao de Venlonaer, det toënbeeld van Gods gratie,
‘ne Vogel oétgevônde, as kroën op zien kreatie

‘Máár waat eine sjieke,’ sprook de Schöpper toen voldaon,
‘Zoëvuuël kleure, zoëvuuël prach - dae zoel in Venlo neet misstaon.’
Maar ja, de Schöpper had ‘t drök, en auk al meinde hae ‘t ech
Door ziene bômvolle agenda kwaam d’r weinig van terech

Dus det oétverkaore schöpsel - God neumde um ‘d’n haan’
woort vergaete door de Schöpper, en zien doordewaekse baan
(die besteit d’r oét um ‘s morges vruug zien sträöt aan ôs te toëne)
makde van det opperwaeze eine vogel, eine ‘gewoëne’

Hae woënde beej agrariërs, meus luime in ein hok
mit kiepe. Dus dae’n haan woort tuureluurs van det getok.
En peeze meus hae, gans de waek, veural veur daag en dauw
Dus laat nao bed gaon moch hae neet, en noeits waas hae ens blauw

Zoë zoel ‘t wies ‘t ind van alle tieje zien gegaon
As neet in achtiëntwieënviërtig Jocus waas ôntstaon
En eemus van die luuj toen, ôngetwiéfeld eine kaerel
Zag: ‘Dae’n haan, dao zit vuuël miër in! ‘t Is ein prônkstök veur de waereld!’

Sinds dae’n daag zien haane heilig; of althans, zeej telle mei
Zelfs gebröl van Keuning Lieëuw wint ‘t noow neet miër van gekrei
Zeker heej in hertje Venlo, stad van joeks en van meziék
Wao d’n haan regeert met verve euver gans ‘t Jocusriék

En det duit hae oét de huuëgte. Van dao baove kiék hae neer
Op zien volk, op de minse, op de gewoëne Venlonaer
Bors veuroét en neus de lôch in, net wie Jocus, de’s zien lot
Maar kiék oét, zoel mien advies zien, want dao baove woënt auk God

En gaef God neet ‘t ideej desse dich mit um wils gaon maete
Want dan straf-e dich, en harder as allein maar mit vergaete
Jao, dan pak-e dich dien kleure aaf, dien zang zalse verlaere!
Net wie ‘t met de Raaf gebeurde, zwart zien noow zien vaere

Vruuger waas dae bônt en zông hae prachtig, maar neet miër.
Want hae reikde nao d’n hemel. ‘t Waas geliék de letste kiër.
Noow môt de Raaf zien daag in duusternis en stilte sliéte
Al huurse um mei ‘s nachs nog van verdreet ein bietje kriéte

Dus Jocus, weit det sokkels neet de wolke meuge kratse
En zörg det geej de grônd bliéf raake mit ôg hanebatse
Dan zal dae gruuëtsen haan heej euver gans ôs stedje wake
En van de grutste greekmörfkes nog Venlonaere make

Ein beeld um van te halde dus, icoon en joeks inein
Ein kniépuigske as serieus kedo veur idderein
Ik sloét ‘m in mien erm noow, wie jôngk det ik auk bin
Umdet ik van dae’n Hoëgen Haan nogal waat liére kin

De les beejveurbeeld, die ik dankzij um daobaove snap:

De joeks is in ‘t laeve, waat ‘t zalt is in de pap.

Frans Pollux, 9 november 2019

Niejsarchief

25-01-20 Stadsdeilvereininge adoptere de Giel Aerts Trofee veur winnaer jeugvastelaovesleedje
18-01-20 Jocus Museum wies vastelaovend iddere zondaag aope
11-12-19 Nieje route Groëten Optoch 2020
16-11-19 Hannelore Winter beneump tot Kommandeur in de Orde van de Zwalm
09-11-19 D’n Hoëgen Haan
03-11-19 In memoriam: Geer van der Veer
01-11-19 Jocus schink Venlo “ein hert veur de stad”
22-10-19 D’n Opstaekerᵀᵐ 2020: ein ôntwerp van Ruud Simons
21-10-19 Groëte Prônkzitting mit de Nach van d'n Haan
21-10-19 Elf van Elf: dan kump eine joeksigen tiéd!
29-09-19 Indoétslaag Opus Jocus 2019
19-09-19 Leedjesbukske Opus Jocus 2019
16-09-19 Vastelaovend Same! nieje tentoënstelling Jocus Museum
08-09-19 Jocus Leedjesaovend wilse neet misse!
28-08-19 Jubilarisse op de Veurselectie
24-08-19 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2019 bekind
28-07-19 27 leedjes op de Veurselectie
17-04-19 Renier Linders nieje veurzitter Jocus Museum
11-04-19 In Memoriam d'n hiër Pierre Schreurs
01-04-19 Boerebroélof 2020 gegund aan De Herungerstraot
13-03-19 Oétslaag Groëten Optoch 2019
04-03-19 Groëten Optoch geit door
27-02-19 Vastelaovesmaondaag: kôm nao de Groëten Optoch
27-02-19 Oétbetaalzaoterdaag
25-02-19 Jocus-haan respecteert slechtvalk
22-02-19 Wuurs dich ôzze Jocus Consulatus in 't boételand?
22-02-19 Sint Willibrordusschoël wint JVLK mit "Druim"
21-02-19 Jocus Museum verwach 800e bezeuker jubeltentoënstelling
21-02-19 Vastelaoveskônsert Jocus 16x11 van Sint Martinuskerk en Showorkes Hermenie Fortissimo
20-02-19 NaoBliéfBal geit neet door
19-02-19 Jocushaan bliévend truuk op de Mert
17-02-19 Mit uniek beeldje Jocushaan steunt geej D'n Haan
16-02-19 Dao hebse de Prins!
16-02-19 De Träöt nog noeits zoë kleurriék as in Jocus Jubeljaor
13-02-19 Livestream Jocus Hofbal
10-02-19 Matinee Musicale: dich kumps toch auk?
06-02-19 Prônkstökke nog wies vastelaovend te zeen in Jocus Museum
06-02-19 Prinsepoule 2019
27-01-19 In memoriam: d’n hiër Sjraar Peetjens
26-01-19 OETVERKOCH: Krense veur Nappes
21-01-19 Vastelaoveswandeling Jocus Museum
14-01-19 OETVERKOCH: Boeremoosbal, dich kumps toch auk?
13-01-19 Jocus Praotaovend: inschriéve veur Groëten Optoch
20-11-18 Jocus leedjes op carillion Sint Martinuskerk
20-11-18 Jocus Jubelkedo 16x11
09-11-18 Jocus schink Venlo twië kunswerke: De Vreedzame Krijger en D'n Haan
06-11-18 Elf van Elf, dich kumps toch zelf?
20-10-18 Blaadmeziék 4 winnende Jocusleedjes 2019
12-10-18 OETVERKOCH: ‘t groët Jocus bordspel Zing Nog Ens
08-10-18 D’n Opstaekerᵀᵐ 2019: ein ôntwerp van Fons Schobbers

Volgende evenemente

 • 08-02-20
 • 09-02-20
  Prinseresepsie
 • 09-02-20
 • 09-02-20
  Oetroope dreejspan Jocus Toekôms
 • 11-02-20
  Start verkaup Träöt

Kaarte bestelle