Bedreuf vernoome weej ‘t haergaon van

d’n hiër Toën van Gasselt

Kômmandeur Gold in de Orde van d’n Haan
Ald-lid van de AZ-kemissie


Miër as 50 jaor is Toën lid van ôs gezelschap gewaes.

As lid van de kemissie Algemeine Zake waas Toën ziër begaon mit de Boerebroélof. Veural ‘t Naopraote daags nao ’t Boeremoosbal had zien biézôndere aandach en jaorelang haet hae deze middaag geprissenteerd. Auk wie hae ’t röstiger aan ging doon, zooge weej um nog wies op hoëge laeftiéd geneete op ôs Jocusevenemente.

Toën waas ein hard werkend Jocuslid maar baoveal eine leeve, werme mins dae altiéd begaon waas mit ein ander.

Weej winse de femilie vuuël sterkte en gedinke Toën mit groët respek.

Venlo, 3 april 2020
Names alle leeje van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Roel Versleijen, veurzitter/vors

Bedreuf vernoome weej ‘t haergaon van
d’n hiër Johan Hendriks

Kômmandeur Zilver in de Orde van d’n Haan
Lid van de Joekskemissie
Buunmeister

De veurstelling had nog lang neet meuge stoppe, aevel veur de Meister van Jocusbuun is ’t leech noow toch al gedauf en ’t dook gevalle.
Johan waas haos twintig jaor lid van Jocus' Joekskemissie en ’t grutste deil van dae tiéd is hae ôzze buunmeister gewaes. Niks ôntging um en hae waas idderein altiéd ein stepke veur. As toeschouwer hadse neet in de gaater det Johan d’r waas en juus det waas zien groëte verdeenste.
 
Ein stille, betrouwbare krach mit ein groët Jocushert dae biézônder gaer gezeen waas. Wies 't lets is hae beej ôs gewaes en hebbe weej meuge geneete van zien aanwezigheid.
Jocus zal Johan mit groët respek gedinke.
Weej winse Angelique, Renée, Stijn, Loes en Remy hiel vuuël sterkte.

Venlo, 2 april 2020
Names alle leeje van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus
Roel Versleijen, veurzitter/vors

Waeges de ziër ongunstige waersverwachtinge veur vastelaoveszôndaag is in euverleg mit de veiligheidsregio beslaote de kinderoptoch gén doorgang te laote vinde.
Vanaaf 13:30 ziet geej netuurlik allemaol welkôm in de Maaspoort veur Jocus Pocus, ein kwant programma veur de ganse femilie (en lekker drueëg)! [later miër]

Op maandaag 17 fibberwari waas d'r ein uniek Prinselik topeuverleg in Mestreech. Stadsprins Luc II van de Tempeleers en Stadsprins Marcel II troffe mekaar beej eine lunch in restaurant Onglet in Wyck, wao zeej beejgestaon door prizzedent-Tempeleer Bastiaan Klomp, Vors Joeccius XI Roel Versleijen en ein hoëge delegatie van de Tempeleers en Jocus de kômmende vastelaovend besproke. Mit börgemeister Antoin Scholten en ziene Mestreechse ambsgenoët Annemarie Penn-te Strake nome zeej ein veurschot op de Machseuverdrach.
 
De ontmoeting is historisch te neume. De letste kiër det de twië vereiniginge mekaar officieel bezochte dateert oét 1899. De Tempeleers hoote toen nog Sósjeteit Momus (opgericht in 1839-1939). Nao d'n oorlog is de Sósjeteit Momus euvergegaon in Stadscarnavalsvereiniging De Tempeleers. Jocus (opgerich op 6 oktoëber 1842) is de aldste nog bestaonde vastelaovesvereiniging van Nederland. Ondanks det beide vereiniginge mekaar lange tiéd neet officieel bezochte, besteit d'r eine innige band tösse de beide vereiniginge. Regelmaotig treffe de vereiniginge mekaar en zeej zien auk allebei lid van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge (SLV).
 
As kedo baoj Vors Joeccius XI ein foto aan van 't bezeuk van Jocus aan Mestreech op 3 maart 1899. Ein persuuënlikke connectie tösse Hoëgheid Prins Marcel II en ein lid van 't Tempeleersbestuur brachte de twië stadsvereiniginge beejein. D'r leet auk ein symbolische beteikenis achter de aanstaonde ontmoeting: 't Venlose Jocus Dreejspan van 2020 druuëg op eur mut en op eur hoésorde eine blauwe band: de Maas is 't verbindend element tösse de Venlose wiéke en de stadsdeile, aevel dees verbintenis reik wiejer: de Maas verbindt immers de dörpe en staeje van gans Limburg, van zuud nao noord.
 
Onder toeziend oog van burgemeester Penn- te Strake en burgemeester Scholten nome de twië Hoëghede eure taktiek door wie zeej de mach in eur stad mit Vastelaovend zulle euverneme.
 
In euren toespraok op ‘t stadhoés van Mestreech benaodrökte de börgemeister van Mestreech, mevrouw Annemarie Penn-te Strake ‘t unieke karakter van ‘t bezeuk:
“De samelaeving veranderd. Vandaag d’n daag verschraalt en vereinzaamp zeej dök miër en miër. Det is auk ein oétdaging veur ‘t aopenbare bestuur. De vastelaovend haet dao-in ein belangriéke functie. Zeej verbind en vereinig ôs, want börgers zette zich same in um de vastelaovend in de ganse provincie meugelik te make en te viere. Juus in dezen tiéd is det ein enorm bindmiddel veur de gemeinschap. Ein groëte waardering veur idderein dae zich veur ôs moeie volksfees inzet.”
 
Dees ontmoeting belaof in idders geval ein fantastische opmaot te waere nao 't prachtige volksfees det de kômmende daag euveral in de provincie losbars. Ein ieuwe-ald volksfees um gruuëts op te zien!
 
Vastelaovend same!
Op Vastelaovesmaondaag 24 fibberwari trek de Groëten Optoch!
 
Alle deilnemers zien al maonde bezig um eur moëiste pekske en de sjiekste wages te make. Meziékgezelschappe en joekskepelle staon te popele um eur tôfste leedjes te träöte!
De optoch vertrek um klokslaag 13:00 oor. Opstelle veur optochdeilnemers is vanaaf 11:30 oor. Geej ôntvangk ein tiedstip per e-mail / breef.
 
Route:
Vanaaf de Groëte Baekstraot euver de Kwartelemert nao de Jeustraot, Alde Mert, Mert, Sint Jorisstraot, Parade, Nassaustraot en Keulerstraot. Aldao aangekômme is de ôntbinding op de Ponniewaeg. ‘t Defilé wuurt door de Stadsprins en zien Adjudante aafgenaome op de Kwartelemert.
 
Kiék heej veur de Optochopstelling: https://jocusvenlo.nl/vastelaovend/d-n-optoch/opstelling-groeten-optoch 

Niejsarchief

04-04-20 In memoriam: Toën van Gasselt
03-04-20 In memoriam: Johan Hendriks
22-02-20 Kinderoptoch aafgelas
17-02-20 Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers
17-02-20 Opstelling Jocus Groëten Optoch
08-02-20 Dao hebse de Prins!
05-02-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: Vastelaovend! (2)
04-02-20 Pak De Träöt! Foto's, schaele wazel en ein niej jeske!
03-02-20 Jocusvlagge gruuëts truuk op Sint Martinusbasiliek
31-01-20 Schriéfwedstrijd OGVO & Jocus: "Miene 1e vastelaovend in Venlo"
25-01-20 Stadsdeilvereininge adoptere de Giel Aerts Trofee veur winnaer jeugvastelaovesleedje
18-01-20 Jocus Museum wies vastelaovend iddere zondaag aope
11-12-19 Nieje route Groëten Optoch 2020
16-11-19 Hannelore Winter beneump tot Kommandeur in de Orde van de Zwalm
09-11-19 D’n Hoëgen Haan
03-11-19 In memoriam: Geer van der Veer
01-11-19 Jocus schink Venlo “ein hert veur de stad”
22-10-19 D’n Opstaekerᵀᵐ 2020: ein ôntwerp van Ruud Simons
21-10-19 Groëte Prônkzitting mit de Nach van d'n Haan
21-10-19 Elf van Elf: dan kump eine joeksigen tiéd!
29-09-19 Indoétslaag Opus Jocus 2019
19-09-19 Leedjesbukske Opus Jocus 2019
16-09-19 Vastelaovend Same! nieje tentoënstelling Jocus Museum
08-09-19 Jocus Leedjesaovend wilse neet misse!
28-08-19 Jubilarisse op de Veurselectie
24-08-19 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2019 bekind
28-07-19 27 leedjes op de Veurselectie
17-04-19 Renier Linders nieje veurzitter Jocus Museum
11-04-19 In Memoriam d'n hiër Pierre Schreurs
01-04-19 Boerebroélof 2020 gegund aan De Herungerstraot
13-03-19 Oétslaag Groëten Optoch 2019
04-03-19 Groëten Optoch geit door
27-02-19 Vastelaovesmaondaag: kôm nao de Groëten Optoch
27-02-19 Oétbetaalzaoterdaag
25-02-19 Jocus-haan respecteert slechtvalk
22-02-19 Wuurs dich ôzze Jocus Consulatus in 't boételand?
22-02-19 Sint Willibrordusschoël wint JVLK mit "Druim"
21-02-19 Jocus Museum verwach 800e bezeuker jubeltentoënstelling
21-02-19 Vastelaoveskônsert Jocus 16x11 van Sint Martinuskerk en Showorkes Hermenie Fortissimo
20-02-19 NaoBliéfBal geit neet door
19-02-19 Jocushaan bliévend truuk op de Mert
17-02-19 Mit uniek beeldje Jocushaan steunt geej D'n Haan
16-02-19 Dao hebse de Prins!
16-02-19 De Träöt nog noeits zoë kleurriék as in Jocus Jubeljaor
13-02-19 Livestream Jocus Hofbal
10-02-19 Matinee Musicale: dich kumps toch auk?
06-02-19 Prônkstökke nog wies vastelaovend te zeen in Jocus Museum
06-02-19 Prinsepoule 2019
27-01-19 In memoriam: d’n hiër Sjraar Peetjens
26-01-19 OETVERKOCH: Krense veur Nappes

Volgende evenemente

Kaarte bestelle