Laes de tekste van de 11 leedjes mei in 't Leedjesbukske!

Veur thoés of in 't kefee! Op d'n tillefoon, tablet of alderswets op pepeer.

>>> Download um heej! <<<

Op zaoterdaag 22 september zien de iërste kefee's bekind gemak die 't veurrech kriége verliënd de titel "Jocus Venloosch Vastelaoves Kefee" te gaon veure. Zeej woorte door de veurzitter van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus, d'n hiër Roel Versleijen, bestaoke mit 't beej dit predikaat behuurende schildje.

’t Initiatief “Jocus Venloosch Vastelaoves Kefee” woort aafgelaupe vastelaovend gebaore mit as doel um de binding tösse de kefee’s en Jocus te versterke. Auk haet ’t as instaek um de sfeer en aankleiding van de kefee’s tiédes Vastelaovend te stimulere. Want oétintellik make weej de vastelaovend same.

De criteria veur 't toekinne van 't predikaat "Jocus Venloosch Vastelaoves Kefee" zien opgesteld door de Venlonaere zelf. Via ein peiling op de Facebookpoagina van Jocus kôs de Venlonaere aangaeve welke beoordeilingscriteria zeej belangriék vonde. Tiédes de aafgelaupe vastelaovend hebbe ônaafhankelikke "spienzers" dees criteria in de diverse kefees beoordeild. Kefee's hebbe daobeej 1, 2 of 3 sterre kinne behaole.

Op zaoterdaag 22 september woorte Kefeej Hatseflats, Café Locomotief en In den Dorstigen Haen ônderscheije mit maar leefs 2 sterre. As extra waardering meuge zeej tiédes Opus Jocus Leedjesaovend plaatsneme in ein speciale zjurie.

De andere kefee’s waere in de aanlaup nao Elf van Elf bekind gemak en bestaoke mit de beejpassende schildjes.

Euver Opus Jocus Leedjesaovend:
Op de Leedjesaovend strieje 11 finaliste waat de 4 nieje Venlose vastelaovesleedjes waere.
Intreekaarte zien nog verkriégbaar via: https://jocusvenlo.nl/webshop

 

 

Op zaoterdaagaovend 29 september is Opus Jocus Leedjesaovend. Aan de veuraovend van 't jubeljaor is dit einen aovend waose beej wíls zien.
11 finaliste strieje um “de Funs” en ein plaats op de Jocus CD.

De bezeuker kint zich in ein aovendvöllend program begaaje mit optraejes van Joekskepel d’n Heiten Haspel, Bram en Ruud, Net oét Bed, Jocus Hofkepel en de Drekskaters. De prissentatie is in hand van Cielke Sijben.

Kaarte zien via ’t thoésblaad van Jocus verkriégbaar: www.jocus.nl/webshop/toegangskaarte. Veur minse die neet de gansen aovend kinne staon zien d’r beperk zitplaatse te kaup. Miër informasie euver ‘t bestelle laes geej heej.

De 11 finaliste in volgorde van eur optraeje op Jocus Leedjesaovend zien:

 1. Geliék vertrokke, gebrach door Hay Geritz / Mark Janssen / Petro Janssen / Vic Suiker
 2. Deze is van mich, gezônge door Alex van den Beucken / Alwin Grijseels / Paul Peeters
 3. As ik dit druim, gebrach door Marissa Verhaegh / Ron Deenen
 4. As ik de baas waas, gezônge door Jules Fransman / Gijs Engels
 5. De meus ens weite, gebrach door Bart Jacobs / Luuk Janssen
 6. D’n ierste fioelis, gezônge door Ken Vaessen / Max Timp
 7. Geis dich mich belle, gebrach door Karen van Hoften / Ken Vaessen
 8. Dans, gezônge door Annemarieke Leurs / Kristel Roulaux / Roel Daniëls-Peeters
 9. Ik kin neet bäöke, gebrach door Fred Honig / Marcel Tabbers
 10. In de sambaban, gezônge door Hans Wijhers / Joep Bindels / Niels van den Brand
 11. Ik hald ‘t kort, gebrach door Hay Vercoulen

Naeve de Vakjury en ein jury bestaonde oét de Vorste van de wiek-vastelaovesvereniginge/Vastelaoveskefees en Joekskepelle, kinne zoëwaal de minse in de zaal as de tillevisie-kiéker eur stum oétbringe.
Opus Jocus Leedjesaovend 2018 kump tot stand in samewerking mit LagoProjects, Theater De Maaspoort en Omroep Venlo.

Anderhalf jaor geleeje tiédes Vastelaovend woort ’t ideej gebaore um te kiéke of ’t meugelik zoel zien um ein “Artificial Intelligence” (A.I.) systeem te make det de ideale vastelaovesplaat zoel kinne make. Al vlot bleek det ’t make van ein uniek en compleet meziékstök door A.I. technologie erg complex waas en waereldwiéd nog noeits vertuuënd waas. Aevel det heel de initiatiefnemers neet taege. De ICT-opleiding van Fontys Venlo in samewerking mit de A.I. startup Genzai oét Venlo hebbe d’n haas opgepak en beslaote ein miër jäörige samewerking op te zette, waobeej ‘t A.I. model idder jaor wiejer oétgebreid en geperfectioneerd wuurt.

Van fibberwari wies juni 2018 is ein Duitse Fontys ICT-student (Tim Wedde) hierop bij Genzai aafgestudeerd en veur zien aafstudeeropdrach ein 10 (gen 11) ôntvange, ein unicum binne Fontys. Ind juni waas ‘t iërste leedje gemak en woort beslaote um dit leedje, in samewerking mit Frans Pollux, in te steure veur de Jocus Veurselectie, de veurronde van Opus Jocus Leedjesaovend. Tiédes deze jäörlikse leedjeswedstriéd, georganiseerd door Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus, waere de veer nieje vastelaovesleedjes van Venlo gekaoze. ‘t Leedje “Schöddele” is gekômponeerd door ‘t A.I. model waobeej Frans Pollux d’n teks haet geschreve. Fontys Lector Roy Lenders (auk eigenaer van Genzai) en ex-Fontys student Tom Cornet hebbe ‘t leedje vervolges gezônge. Helaas is ‘t liedje neet doorgedronge tot de 11 finaliste van Opus Jocus Leedjesaovend. Aevel det waas auk neet persé ‘t doel. Beweze is det ’t meugelik is um mit behölp van A.I. technologie ein uniek en apart meziékstök te kômponere waobeej nemand doorhad det ’t meziékstök door eine kompjoeter waas gekômponeerd.

‘t Gebouwde model is getraind in de Google Cloud op ongeviër 1000 MIDI-bestanden (digitale noëtemeziék) van bekinde Limburgse vastelaovesplate, Nederlandstalige leedjes en Duitse schlagers. De kunsmaotige intelligentie haet heejoét de specifieke stiél van vastelaovesmeziék “geliërd”. ‘t Model besteit op dit moment oét ein complex gehiél van miërdere verschillende A.I. modelle waobeej idder A.I. model éín verschillende kômponent haet geliërd, in dit geval de melodie, drum, bas en de akkoorde. Vervolgens is d’r functionaliteit toegevoog die d’rveur zörg det de 4 verschillende A.I. komponente good samenwerke en is d’r functionaliteit toegevoog die zörg veur de totale opbouw van ‘t meziékstök (begin, refrein, koeplet, brök, ind et cetera).

’t Is ein miërjäörig projek waobeej ‘t de bedoeling is det ’t gemakde A.I. model vaerer oétgebreid en geperfectioneerd wuurt. Heejveur zeuke Fontys ICT en Genzai noow al weer nieje afstudeerders veur de volgende oétbreidinge. Taeves zal ein door ‘t A.I. model gekômponeerd leedje (undercover) gaon deilneme aan ‘t Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). Kin ‘t Limburgse publiek raoje welk LVK leedje door A.I. is gekômponeerd?

Taeves groëten dank aan alle betrokke partieje. Alleriërs Fontys afstudeerder Tim Wedde dae ’t ziër complexe model heeft gemak. Aevel neteurlik auk de Fontys ICT opleiding, Genzai, Frans Pollux, 8vance Matching Technologies en alle euverige betrokkene die dit initiatief wies noow toe ôndersteund hebbe.

‘t Leedje det is ingezônde veur de Veurselectie van Jocus is heej te beluustere:
https://www.youtube.com/watch?v=Kuis_GA-M5o 


 

Op zaoterdaag 6 oktober viert Jocus zien 16x11 jäörige verjäördaag. Daags daonao op zondaag 7 oktober äöpent de nieje jubileumtentoënstelling in 't Jocus Museum.

In de tentoënstelling Dit is Venloos roem wuurt einen inkiék gegaeve in de historie van Jocus en de Venlose vastelaovend vanaaf de negetiënde iëuw.

Op dit moment wuurt de nieje tentoënstelling vormgegaeve. Onderwerpe die aanbod kômme zien de alde Jocus historie in de 19e iëuw, de Groëten Optoch, Boerebroélof, 't Venloos vastelaovesleed, joekskepelle en De Träöt. Bezeukers kinne heejin op verschillende wiés eur beejdrage levere. 

Ervaring oét de jubelexpositie gehalde beej 't 15x11 jäörig jubileum in Domani in 2007 haet geliërd det Venlo vuuël vastelaovesschatte koestert die veur dees gelaegenheid ein schoëne plaats en ein groët publiek verdeene.

Geej as bezeuker kint unieke en biezondere museumstökke aanbaeje die meugelik tentoëngesteld waere. Heb geej euver geneumde onderwerpe ein biezondere foto of video-opname, ein moei veurwerp of messchien waal det prach schilderie? Laot 't gaer weite via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Oét de kollektiestökke zal 't Jocus Museum beoordeile op welke wiéze stökke ein passende plaats kin waere gegaeve. Beschikbaar gestelde stökke waere in broékliën genaome, aevel aanbaeje as schinking is neteurlik auk meugelik.

De jubeltentoënstelling Dit is Venloos roem wuurt geäöpend op zondaag 7 oktober en löp wies aan Vastelaovend 2019. Äöpeningstieje zien te vinde via www.jocus.nl.

Euver 't Jocus Museum:
't Jocus Museum, gevestig op 't Dominicanenplein in de binnestad, haet as doel um de historie van de Venlose volkskultuur en ziene vastelaovend in 't biezonder te laote zeen. Door middel van tentoënstellinge, rondleidinge en beejdrages aan aktiviteite die ‘t doel ondersteune.

Vanaaf 7 oktober is 't museum op vaste äöpeningsdaag te bezeuke. Daonaeve is 't meugelik um op aafspraok ein rondleiding te kriége. Miër informasie via www.jocus.nl/museum.

Euver 't jubileum Jocus 16x11 jaor:
Opgerich op 6 oktober 1842 is 't Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus 't aldste vastelaovesgezelschap van Nederland. Jocus zal dit neet ônopgemerk veurbeej laote gaon.


In de laup van september wuurt miër bekind gemak euver Jocus zien jubileumaktiviteite. Want Jocus is jäörig, Venlo is jäörig: dus laot ôg verrasse!

 Hald www.jocus.nl en Jocus' social media in de gate veur miër informasie.

Niejsarchief

25-09-18 Leedjesbukske Opus Jocus 2018
20-09-18 Iërste Jocus Venloosch Vastelaoves Kefee bekind
16-09-18 Mis 't neet! Jocus Leedjesaovend 2018
29-08-18 Vastelaovesleedje gekômponeerd door Kunsmaotige Intelligentie duit veur ’t iërs mei aan Veurselectie Jocus
27-08-18 Jocus äöpent jubeljaor mit nieje tentoënstelling Jocus Museum
25-08-18 11 Finaliste Leedjesaovend 2018 bekind
20-08-18 Beperkte zitplaatse Opus Jocus 2018 te kaup
12-04-18 Jocus 1842-speldje: exclusief verkriégbaar in Jocus Museum
09-04-18 Persbericht: PV Benders Benders Boerebroélofsgezelschap 2019
03-04-18 Jocus Museum in Museumwaekind aop
27-02-18 Oétslaag Groëten Optoch 2018
17-02-18 Oétbetaalzondaag zondaag 18 fibberwari
09-02-18 RemmieDemmie oorkônde veur Joekskepelle
08-02-18 Vastelaoveszondaag: Kinderoptoch en Jocus Pocus!
06-02-18 Opstelling Groëten Optoch
30-01-18 Pak De Träöt 2018
27-01-18 Dao hebse de Prins!
16-01-18 In memoriam: d'n hiër Wiel Vestjens
08-01-18 Jocus Museum iërt Frans Boermans mit tentoënstelling
29-12-17 Videoclips Jocusleedjes online
13-12-17 Van Bommel van Dam en Jocus Museum prissentere vastelaoveskuns
06-12-17 Jocus Joetsaovend 2018
15-11-17 Schriéfwedstriéd veurtgezet onderwiés De Träöt
12-11-17 Jocus CD 2018 noow verkriégbaar!
12-11-17 Jocus LP 1977 noow te downloade
06-11-17 Programma Elf van Elf
13-10-17 Niej kônvenant Jocus en SHAV veur Elf van Elf
10-10-17 D'n Opstaeker 2018
01-10-17 Indoétslaag Opus Jocus 2017
29-09-17 Alles euver Opus Jocus Leedjesaovend 2017
29-09-17 Leedjesbukske Opus Jocus 2017
24-09-17 Zjurering Opus Jocus 2017
24-09-17 Vakzjurie Opus Jocus 2017 stelt zich veur
22-09-17 Kaartverkaup Opus Jocus, leedjes te zeen op JocusTV
15-09-17 12 finaliste Opus Jocus bekind, Minse kiéke winnaer Wildcard
05-09-17 Leedjesaovend 1979 schônk Venlo nieje evergreens
26-08-17 Oétleg Jocus Wildcard aktie 2017: publiek kees 12e finalis Leedjesaovend
26-08-17 11 finaliste Leedjesaovend bekind, publiek kees 12e finalis via social media
31-07-17 Veurselectie 2017: miër inschriévinge en nieje deilnemers
10-07-17 Oproop: insteure nieje leedjes Vastelaovend 2018
18-05-17 Graaf van ald-sirremoniemeister Jocus Bertus Hummel opgeknap
03-04-17 PV Festina Lente organiseert Venlose Boerebroélof 2018
21-02-17 ‘t Verhaol achter de succes-elpee Vastelaovend Same
12-02-17 Dao hebse de Prins!
05-02-17 Prinseraoje 2017
02-02-17 Gasschriéver Funnie: Sentimentsmiddaag mit Sjraar en Nel
02-02-17 Jocus Joetsaovend
30-01-17 Greuzele mit de Prinsekepel
19-01-17 Jocus Museum äöpent zien deure mit iërste tentoënstelling
12-01-17 Boéremoosbal 28 Jannewarie

Volgende evenemente

Kaarte bestelle