Van 6 januari tot en mit 8 februari 2018 tuine Museum van Bommel van Dam en ‘t Jocus Museum kunstwerke euver de vastelaovend. Basis van de expositie vorme de ‘Vastelaovend in Limburg’ posters die idder jaor door de Provincie Limburg en Dagblaad de Limburger waere verspreid. Museum van Bommel van Dam haet de originele werke van kunstenaers wie Toën Hermans en Jack Poels nao Venlo gehaold. De prissentatie wuurt aangevöld mit werke van Léon Peters dae idder jaor ein illustratie mak veur de Jocusposter. De tentoënstelling ‘Vastelaovend in Limburg’ vindt plaats in ein tiédelikke expositieruumte aan de Niejstraot 40-42 in Venlo, taegeneuver ‘t Jocus Museum. De äöpening wuurt verzörg door Gedeputeerde Ger Koopmans en Roel Versleijen, Vors Joeccius XI van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus.

VASTELAOVEND IN LIMBURG: KUNSPOSTER
Provincie Limburg en de Sjeng Kraft Kompeneij hebbe in 2006 ‘t initiatief genaome veur eine kunsposter dae ingezatte wuurt veur de promotie van ‘Vastelaovend in Limburg’. Idder jaor wuurt eine Limburgse kunstenaer aangezôch um in ein kunswerk de gedachte van de Limburgse vastelaovend vas te legge. De provincie traejt heejmie in de vootspaore van saortgeliéke fenomene in Kölle, Venetië en New Orleans, waar dees traditie intösse tiëntalle jaore laef. De kunsposter wuurt gratis verstrek via ônder andere Daagblad De Limburger; in de ganse provincie hingk de poster in hoéskamers en kefee’s.

In d’n tössetiéd zien 12 kunswerke van kunstenaers wie Tanja Ritterbex, Jack Vreeke, Toën Hermans, Sidi El Karchi en Sjer Jacobs. Van ein aantal kunstenaers haet Museum van Bommel van Dam werke in de collectie.

VASTELAOVEND IN VENLO
Venlo haet ein riéke vastelaovestraditie. Jocus, de stadsvereiniging, is de aldste nog bestaonde vastelaovesvereiniging van Nederland, maar iddere wiék haet ein of miërdere vereiniginge. De vastelaovend wuurt in alle geledinge van de samelaeving gevierd en is ech ein volksfees. Vastelaovend mak aanspraok op creativiteit en kunszinnigheid: ‘t make van pekskes, ‘t schminke van de snuutjes, ‘t bouwe van wagens en dan is d’r nog de meziék. In ‘t Jocus Museum, det in 2017 is geopend, wuurt de geschiedenis en traditie van de Venlose vastelaovend op ein prachtige wiés getuind.

SAMEWERKING
Ondanks det vuuel kunstenaers vastelaovend viere, kômme de kuns van dit moment en vastelaovend maar aaf en toe same. Museum van Bommel van Dam – det momenteel werk aan verzelfstandiging en verhoézing – haet daorum ‘t initiatief genaome um same mit Jocus en eur vurrig jaor geäöpende museum ein samewerking te zeuke. “De kunswerke van de Provincie Limburg en de werke van Léon Peters vorme samen ein schoën en gemekkelik toegankelikke prissentatie veur zoewal kuns- as vastelaovendleefhebbers. ’t Duit ôs groët plezeer det we ôs op dees wiés kinne laote zeen.”, zoe zag Bernard Ellenbroek van Museum van Bommel van Dam.

Nao ein mier as geslaagde iérste edisie van de Jocus Joetsaovend zal d’r auk in 2018, te weite zaoterdaag 3 fiberwari, aansloétend aan ’t Prônke op de Klaosstraot, weer gejoets kinne weer op ôs Parade.

Alderwets van kefee nao kefeeke joetse en veural zelf zörge det 't eine joeksige aovend wuurt. Schaele wazel verkaupe aan de teek mit ein good glaas beer, piassekraom make mit dien vrinde of andere joetsers ammeseere mit 'tgeen desse dich dit kiër weer in haes laote valle. Boéte op straot speule joekskepelle de Venlose vastelaovesméziek en meugse 't hoëgste leed zinge of d'n Hoempapa danse.

De deilnemer aan de Joetsaovend is alzoë auk geliék de haufrolspeuler.

Want weej zien en make zelf de vastelaovend!

Asse dinks, dao wil ik beej zien kinse dich veur € 20,- 't stök ein stempelkaart kaupe. Daoveur kriegse beej idder van de neege deilnemende kefees ein klep veur lau en as geej al die kefees ziet aafgewaes wuuërt dich auk nog ens ein echte Jocus Joetsaovend 2018 medalje, ôntworpe door Hofteikenaer Leon Peeters, op de bors gespeld. Ein biézôndere, exclusieve medalie want idder jaor wuurt d’r ein niéj ôntwerp geprissenteerd dae allein is bestump veur de joetsers van det jaor en door 't beperk aantal kaarte zien d’r auk maar ein selek aantal medaljes.

Alzoë pak ôg ônder de erm, haol flot kaarte en kôm allemaol naor de Jocus Joetsaovend!

Kaarte veur de Jocus Joetsaovend zien te kriége via www.jocus.nl en beej de deilnemende kefees. Dit zien: Kefee HadseflatsDe TapperieDe GalerieDe BrasserieLeo's ProeflokaalBonjoereGrand Café de Keulse Kar, Rub-a-Dub en Grand-Café Bonaparte

D'n aovend deurt van 17.11 wies 23.11 oor.

Weej zoele ut sjiek vinde as geej verkleid kwaam!

Veur zien "Staatsorgaan De Träöt" lanceert Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus eine schriéfwedstried veur 't veurtgezet onderwies in Venlo. Liërlinge van 't veurtgezet onderwies kinne ein beejdrage make. Dit kin ein artikel, verhaol, fotoreportage of (cartoon)teikening zien. De leukste en meis originele beejdrage wuurt geplaats in de niejste oétgave van De Träöt. De liërlinge meuge zich gans oétlaeve op ein creatieve beejdrage. As deze maar euver vastelaovend geit uiteraard. 

't Initiatief is ontstaon as spin-off van 't Boerebroélofsgezelschap van College Den Hulster, aafgelaupe Vastelaovend. Daonaeve organisere liërlinge van 't O.G.V.O. in het sezoen 2018-2019, as Jocus zien 16x11 jubileum viert, ein Schoëlebal.

Veuroétlaupend dao-op waere liërlinge van onder andere 't Valuas College, College Den Hulster en Blariacum, aevel auk 't Wildveld en de Velddijk oétgedaag um ein leuke beejdrage veur De Träöt te make.

"Mit de schriéfwedstrijd wille weej de liërlinge van 't veurtgezet onderwies op ein leuke wies stimulere um ein kreatieve beejdrage te make. De nieje Lex Uiting, Frans Pollux of Leon Peeters zit per slot van raekening noow in de schoëlbanke. Dus haese ein leuk ideej, dan is dit dé oétgelaeze kans." aldus Joep Schouren, veurzitter van Jocus' Pers & Propaganda kemmissie.

"Jocus baejt ondersteuning in de vorm van redactie, fotografie en vormgaeving. De liërlinge meuge zich gans oétlaeve op ein creatieve beejdrage. As deze maar euver vastelaovend geit uiteraard. De Träöt is al sinds 1948 't Staatsorgaan van Jocus waoin zeej verslaag duit van zien activiteite, in waord en beeld. Daonaeve zien de geteikende advertenties beeldbepaolend. Idder jaor wille weej ein niej onderdeil toevooge um de laezers van De Träöt waat niejs te bringe. Deze wedstried is veural bedoeld as stimulans um de jeug actief te betrekke.", aldus Schouren.

Naeve einen haup foto's van de Jocus activiteiten en de geteikende advertenties, zien d'r dit jaor diverse achtergrond verhaole te laeze. Onder andere euver 't geheim van 't Venlose Vastelaovesleed en d'r is oétgebreid aandach veur de verschillende initiatieve in de Venlose jeugdvastelaovend.

Beejdrages kinne waere ingesteurd waere tot en met vriedaag 15 december via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De nieje oétgave van De Träöt wuurt op maondaag 29 jannewari 2018 geprissenteerd.


De nieje Jocus CD 2018 is vanaaf noow verkriégbaar beej Plus Benders Venlo, Slegterie Schreinemachers, 't V.V.V. kantoër (in Bookhandel Koops), Sounds Venlo en neteurlik Jocus webshop. De CD is auk te downloade via iTunes en Spotify.

Op Elf van Elf woort 't iërste exemplaar aangebaoje aan Prins Lex I en zien Adjudante Dick en Martijn.

Uiteraard staon de veer winnende leedjes van Opus Jocus 2017 d'rop:
1. De Pinguïn - Jules Fransman, Gijs Engels (Frans Pollux, Arr. Jan Theelen)
2. Kômme traone dan gaon we - Annemarieke Leurs, Kristel Roulaux, Roel Daniels-Peeters (Frans Pollux, Arr. Wim Naus)
3. Zoë Schoën – Hanneke Vestjens (Paul Nagelmaker, Arr. Jan Theelen)
4. Wach neet wies morge - Petro Janssen, Mark Janssen, Vic Suiker en Hay Geritz (Peter Jansen, Hay Geritz, Arr. Wim Naus)

Daonaeve ‘t winnende leedje van de Herfshane “Adrenaline” gezônge door Froukje Janssen en Novy Gipmans en de winnaers van ‘t Jeug Vastelaoves Leedjes Konkoer Basisschoeël de Zuidstroom mit eur leed “Det wuurt ein frietje”.

Veurig jaor is Jocus gestart mit ein niej initiatief um Venlose bands twië alde Jocusleedjes van ein niej jeske te veurzien. Van Gelder beet veurig jaor de spits aaf. Dit jaor is ’t de beurt aan LinkeMik. Zeej hebbe gekaoze veur “Zutjes Aan en “Ik bliéf beej dich.
Van de veer nieje Jocus leedjes en de nummers van LinkeMik zal in januari 2018 via JocusTV eine videoclip verschiéne.

Veur ’t derde jaor op riej bringk Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus same mit Studio Theelen ein digitale versie oét van ein alde Jocus LP.
Dit kiër de LP van 1977 't Is weer Vastelaovend.

Dit project is gestart mit as doel um de vruugere Jocus leedjes stapsgewiés te digitalisere en online aan te baeje beej meziékdienste wie iTunes en Spotify. De iërste samewerking tösse Jocus en Studio Theelen dateert van 1976 mit productie van de LP ‘Vastelaovend Same’. Dees LP woord as iërste gedigitaliseerd en door vuuël leefhebbers gedownload. ‘t Veurig jaor woort “Venlo op zien Bes” online gezatte. Al vanaaf 1962 guuëf de Venlose vastelaovesvereiniging plate, kessettebendjes en later cd's oét mit de winnende vastelaovesleedjes. Door de digitalisering wilt Jocus ‘t Venlose vastelaovesrippertoire behalde veur de toekôms.

Spotify: https://open.spotify.com/album/34fYLJDoJybJgD6xnFIVDQ

Dit jaor is gekaoze veur de LP “’t Is weer Vastelaovend” oét 1977-1978.
Op dees LP staon de evergreens:
 1. Venlo Am Rhein - Hay Crompvoets
 2. Lekker zunke – Wiel Vestjens
 3. Doën beejein – Hay Crompvoets
 4. Tiederie – Wiel Vestjens
 5. Onder d'n hemel van Fluas – Petra Houben 

En twië slingers, te weite:
 Slinger A:
 Nae, nae, nae nemus – Hans Mans, Mit ein bietje van dit, en ein hempelke van det – Wiel Vestjens, Wiel Vestjens/Lottie Boermans, Kôm ens heej – Wiel Vestjens, As ik dich in dien blauwe auge kiék - Wiel Vestjens, Waorum zuuste langs de Maas allein maar graas? – Hay Crompvoets, Lach en vergaet 't – Lottie Boermans, De schoegeldans – Hans Mans

Slinger B:
 Parade – Hay Crompvoets, De nieje Prins – Wiel Vestjens, Sjiengele Boem – Wiel Vestjens/Hay Crompvoets, Al môtte we op de zök Merie – Hay Crompvoets, Schôd d'r mich nog eine in – Wiel Vestjens, Zo'n toét beer veur ein döbbeltje – Mannekoër, Dae van mich – Hannelore Winter, Stina – Wiel Vestjens, Pinkes in de haor – Hay Crompvoets, t Belke – Lottie Boermans, Ein bietje blaag – Hannelore Winter, Mooder Maas – Hay Cromvoets, Kômme we d'r vandaag neet – Mannekoër, Meuderkeleef – Lottie Boermans, Zing nog ens – Wiel Vestjens, D'n Alde Kleierkas – Gemink Koër, Venloos ald - Frans Boermans, Thuur Luxembourg

Niejsarchief

13-12-17 Van Bommel van Dam en Jocus Museum prissentere vastelaoveskuns
06-12-17 Jocus Joetsaovend 2018
15-11-17 Schriéfwedstriéd veurtgezet onderwiés De Träöt
12-11-17 Jocus CD 2018 noow verkriégbaar!
12-11-17 Jocus LP 1977 noow te downloade
06-11-17 Programma Elf van Elf
13-10-17 Niej kônvenant Jocus en SHAV veur Elf van Elf
10-10-17 D'n Opstaeker 2018
01-10-17 Indoétslaag Opus Jocus 2017
29-09-17 Alles euver Opus Jocus Leedjesaovend 2017
29-09-17 Leedjesbukske Opus Jocus 2017
24-09-17 Zjurering Opus Jocus 2017
24-09-17 Vakzjurie Opus Jocus 2017 stelt zich veur
22-09-17 Kaartverkaup Opus Jocus, leedjes te zeen op JocusTV
15-09-17 12 finaliste Opus Jocus bekind, Minse kiéke winnaer Wildcard
05-09-17 Leedjesaovend 1979 schônk Venlo nieje evergreens
26-08-17 Oétleg Jocus Wildcard aktie 2017: publiek kees 12e finalis Leedjesaovend
26-08-17 11 finaliste Leedjesaovend bekind, publiek kees 12e finalis via social media
31-07-17 Veurselectie 2017: miër inschriévinge en nieje deilnemers
10-07-17 Oproop: insteure nieje leedjes Vastelaovend 2018
18-05-17 Graaf van ald-sirremoniemeister Jocus Bertus Hummel opgeknap
03-04-17 PV Festina Lente organiseert Venlose Boerebroélof 2018
02-03-17 Oétslaag Groëten Optoch 2017
21-02-17 ‘t Verhaol achter de succes-elpee Vastelaovend Same
12-02-17 Dao hebse de Prins!
05-02-17 Prinseraoje 2017
02-02-17 Gasschriéver Funnie: Sentimentsmiddaag mit Sjraar en Nel
02-02-17 Jocus Joetsaovend
30-01-17 Greuzele mit de Prinsekepel
25-01-17 Äöpeningstieje Jocus Museum
19-01-17 Jocus Museum äöpent zien deure mit iërste tentoënstelling
12-01-17 Boéremoosbal 28 Jannewarie
12-11-16 Jocus CD “Venlo op zien bes – Vastelaovend 2017”
08-11-16 Elf van Elf 2016
11-10-16 Marijke Cruysberg-Meulendijks ôntwerp “D’n Opstaeker 2017”
06-10-16 Jocus LP 1979 "Venlo op zien bes" noow te downloade
01-10-16 Volledige oétslaag Opus Jocus Leedjesaovend 2016
29-09-16 Alles euver Jocus Leedjesaovend 2016
26-09-16 Veurluustere: de 11 leedjes van Opus Jocus
24-09-16 Download ôg Leedjesbukske
24-09-16 Jurering Leedjesaovend 2016
24-09-16 Vakjury Leedjesaovend 2016 stelt zich veur
16-09-16 Opus Jocus Leedjesaovend live op Omroep Venlo
10-09-16 Kaartverkaup Opus Jocus Leedjesaovend 2016
08-09-16 Open Monumentendag Venlo organiseert stadswandeling - Jocus historie
04-09-16 Jocus äöpent museum in de binnestad
03-09-16 Ald Vors Joeccius XI Harry Pouwels ôntvingk zilvere iërespeld Gemeinte Venlo
29-08-16 Jocus mak zich op veur nieje Vors Joeccius XI
26-08-16 Finaliste Opus Jocus Leedjesaovend 2016 bekind
30-05-16 Roel Versleijen gekaoze as nieje Vors Joeccius XI

Volgende evenemente

Kaarte bestelle