Groëten Optoch, maondaag 04-03-2019

1 Jocus koets    
2 Vrinde van Jocus Groep Al 2x11jaor Vrind van de Vastelaovend
3 JK Schöd um laeg -RD- Waage Groep Remmiedemmie
4 Gardecorps Moers 2017 Groep Zwischen Rhein und Maas verbringen wir Spass
5 Verslete Kammeräöj Groep Weej zien aan 't ind van ôs Letien
6 Bleumkes Groep Hai teetje
7 JK Straote drek Waage Straotendrek duit mei
8 VG De Gebraojen Haan Groep Gebraojen Haan rock de pan oét
9 Vrindegroep de Keldliéjers Waage Groep VantNoordewiestzuujeweejtrekkedoordewinterse
10 Wie weej Groep Wie weej laup geej d'r euver 11 jaor beej
11 Showb.Herm Fortissimo Meziék  
12 Gén kaart gelag Groep Weej hebbe biëstig gooije joeks!
13 De Kieësfluiters Waage Joeks is wie 't zalt in de pap, dus laef
14 Diverse    
15 JK Neet um aan te Huùre Groep Echte vastelaovesmeziék
16 De Beerpreuvers Groep De beerpreuvers prissentere zich aan Venlo675
17 Vrindeklup de Vogelhut Groep As Legopupke bouwe weej euveral ein feesje
18 JK Noejt thoès Velden Waage  
19 VG Golde Jaore Groep Weej kinne ôs ei neet kwiét
20 Geit neet besteitneet Waage Groep Met 'n snufke Letién môt joeks kômpleet zien
21 Waor de waeg naor links buig Groep Plök d'n daag, maak d'r ein feesje van
22 De Madsonaers Groep De dansende eskimo's
23 Kinse die ?? Groep Ome Wielie zien femiélie is weer heej
24 V.G. De Baekvaegers Groep Waage Jocus 176 jr. weej hebbe ôs 3 sterre al klaor
25 Collecte Groep Collecte
26 Efkes same Groep Waage 16x11 wat vluug d'n tiéd
27 Hièring op de bôks Groep Ssssssst….moésstil
28 Keuninklikke Fanfaar Meziék  
29 De fiespernölkes Groep Jocus jubeltaart
30 JK De Flujas Träöters Waage Joeks is ôs laeve, meziék is 't zalt
31 De hellef van ellef Groep 16x11 det wille weej veur gen gôld misse!!
32 Diverse    
33 VG De Kwas Groep Waage Al 33 jaor Meksikaans ge-wals
34 Vrindegroep Och nae toch! Groep ôzze loën steit op d'n praolwaage:
35 JK Och nae toch! Waage Met nieje pakke,pruuke en katheterslangkraage
36 VG 't Kump waal Waage Groep 16x11 Is uniek,weej viére dit mit vuul meziék
37 De Splinterkes Waage Groep De bukskesrups
38 JK Flabbedeius Groep Flabbedeius mak veur ôg meziék veur nop
39 V.G. De Foètelaer Groep Jocus-stam 10.000 v. Chr.
40 WBG Boeit neet Waage Groep Strijd um de joeXIgheid
41 De Linssinies Groep Weej kappe d'r mei
42 Diverse    
43 V.V. Laat Begôs Waage Weej zien al dreej jaor 't spaor bijster
44 JK Schots en Scheif Waage Groep S en S al 44 jaor ônderwaeg
45 De Flodderkas Groep Winter,snieë of iés,Venlo bliéf ôs paradiés
46 JK Zoeë is 't Laeve Waage Dao zit meziék in en we zien d'r beej
47 StamtaofelSintermerte Groep Weej gaon oét ôzzen bol!
48 De Neetnekke Groep Waage zingen en fluiten weej neet knap?
49 JK Kösmuulkes Waage Geej 16x11 jaor, weej gaon nog efkes door
50 Stamtaogel De naate Raaf Groep Iets met sprookjes en drake
51 Kiepe van vrouw fiepe Groep Ridders van toekôms striéje veur vastelaovend
52 JK Hölster Heinke Groep 't Zôndaagse pak op maondaag
53 Snippenäörtje Groep Weej veule ôs as eine vis in d'n optocht
54 De Fiemelaers Waage Op pepeer zien weej de beste
55 Beejeingeklats Groep Joekssprokkelaers! Weej laeve van de joeks
56 Tiéd- zat Waage Groep Knaag d'n daag
57 JK D'n Heiten Haspel Waage Groep Muts, Muts, tjek ôs huts
58 De Losse flodders Waage Groep 't Ven&co viért fiësta in mexico
59 Ratjetoe Groep Weej zwumme as visse door d'n optocht
60 JK Schöd um Laeg Waage Groep Schöd um laeg is joeks veur 't laeve
61 De Paradepaerdjes Groep Jocus is jäörig, weej gaon d'rhaan
62 Gans Gek Waage Groep Vandaag kômme de koempels good veur d'n daag
63 De Pimpelaers Groep SjiengeleBOEM!
64 JK Dreej daag um Waage Groep Veur ôs gen kruutse&molle, laot ôs maar dolle
65 Sôkkerkäörkes Groep De vastelaoves tapdans!
66 D'n Ellefde Man Waage Groep Laot ôs viëre, al 11 jaor de joeks in iëre!
67 JK De Mootwörm Waage Groep 3x11, de gek zelluf
68 Jocus Toekôms    
69 Meziékkorps Valuas Meziék  
70 Raodswaage Waage  
71 Keuninklikke Hermenie Meziék  
72 Prinse Garde Groep  
73 Prinse waage Waage  

Volgende evenemente

 • 08-02-20
 • 09-02-20
  Prinseresepsie
 • 09-02-20
 • 09-02-20
  Oetroope dreejspan Jocus Toekôms
 • 11-02-20
  Start verkaup Träöt

Kaarte bestelle