Idder jaor guuëf 't Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus ziene vastelaovesmeziék oét op geluudsdragers. Auk dit is ein decennialange traditie. In 't kader van zien 16x11 jäörig jubileum waere alle Jocus geluudsdragers die oeits zien oétgegaeve in samewerking mit Studio Jan Theelen ôntslaote via de online streamingsdeenste Spotify en iTunes.  

In 1976 woort same mit Jan Theelen de iérste Jocus LP Vastelaovend Same oétgegaeve. Zoë woort ein haos ônlosmakelik verbônd gebaore. 't Herkinbare geluud van de Venlose vastelaovesleedjes is mei te danke aan de arrangemente en orchestraties van Jan en Studio Theelen in Munstergelaen. Al in 1969 produceerde Jan Theelen de LP Zing nog ens mit de Venlose vastelaovesmeziék. De Jocus CD van 2019 wuurt de 33e oétgave die Jan Theelen veur Jocus arrangeert.

Welke Venlonaer kint zich neet de platehoeze van Piet Camps veur de geis haole? Wet percies welk leedje d’r volg in de slingers en neuriet de euvergange zônder te prakkezere mei? Det luuët zeen det dees plaate ein ônlosmakkelik deil van ôs kollektieve vastelaovesgeheuge oétmake.

Jocus vindt 't belangriék um op verschillende wiés de Venlose meziék te laote huure. Baovenal door op Jocus Leedjesaovend zengers, schriévers en kômponiste de buun te gaeve um eur nieje leedjes te bringe. Aevel auk door de leedjes op Jocus evenemente, thoés en in de kefee's te laote huure. Daonaeve wuurt auk de jeug gestimuleerd, onder andere door initiatieve wie de Herfshane en 't Jeug Vastelaoves Leedjes Konkoer (JVLK). 

't Beschikbaar stelle van álle Jocusmeziék dae oeits is oétgegaeve is heej ein ônlosmakelik deil van. Op vandaag luustert 't grutste deil van de minse ziene meziék via streamingdeenste as Spotify of köp dae via iTunes.

't Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus is dan auk gruuëts bekind te meuge make det, in samewerking mit ôzze jaorelange partner Studio Theelen, álle Jocusmeziék dae weej same hebbe veurtgebrach, in de laup van de kômmende maonde digitaal ôntslaote wuurd via de streamingsdeenste iTunes en Spotify. Zoë kin strakkes idderein - wao dan auk -  ôs vastelaovesleedjes luustere, aevel baovenal meizinge.

Al in 2015 woort de iérste LP Vastelaovend Same aangebaoje op Spotify. Zoë kwaam d'r idder jaor, naeve de nieje Jocus CD van det jaor, eine geluudsdrager beej. 

Laupende 't Jocus jubileum waere 28 jaor aan Venlose vastelaovesmeziék geleidelik toegevoog. Oftewaal ruum 25 oor aan meziék dae veur jôngk en ald, riék en erm te beluustere velt.

Ein historische gebeurtenis, die in de auge van Jocus ein waezelikke importantie haet um 't Venlose vastelaovesleed te laote klinke en door te gaeve aan de kômmende generasie.

Eine moeien aaftrap van 't 16x11 Jocus jubeljaor, waobeej de iërsvolgende LP oét 1979 dae noow beschikbaar kump genne baetere titel had kinne hebbe: Dao geit-e haer!

Niejsarchief

16-02-19 Dao hebse de Prins!
16-02-19 De Träöt nog noeits zoë kleurriék as in Jocus Jubeljaor
13-02-19 Livestream Jocus Hofbal
10-02-19 Matinee Musicale: dich kumps toch auk?
06-02-19 Prônkstökke nog wies vastelaovend te zeen in Jocus Museum
06-02-19 Prinsepoule 2019
27-01-19 In memoriam: d’n hiër Sjraar Peetjens
26-01-19 OETVERKOCH: Krense veur Nappes
21-01-19 Vastelaoveswandeling Jocus Museum
14-01-19 OETVERKOCH: Boeremoosbal, dich kumps toch auk?
13-01-19 Jocus Praotaovend: inschriéve veur Groëten Optoch
20-11-18 Jocus leedjes op carillion Sint Martinuskerk
20-11-18 Jocus Jubelkedo 16x11
09-11-18 Jocus schink Venlo twië kunswerke: De Vreedzame Krijger en D'n Haan
06-11-18 Elf van Elf, dich kumps toch zelf?
20-10-18 Blaadmeziék 4 winnende Jocusleedjes 2019
12-10-18 OETVERKOCH: ‘t groët Jocus bordspel Zing Nog Ens
08-10-18 D’n Opstaekerᵀᵐ 2019: ein ôntwerp van Fons Schobbers
05-10-18 Jocus ôntvingk Keuninklikke erepenning
30-09-18 Indoétslaag Opus Jocus 2018
28-09-18 Jocus en Studio Theelen schriéve historie: alle Jocus geluudsdragers beschikbaar op Spotify en iTunes
25-09-18 Leedjesbukske Opus Jocus 2018
20-09-18 Iërste Jocus Venloosch Vastelaoves Kefee bekind
16-09-18 Mis 't neet! Jocus Leedjesaovend 2018
29-08-18 Vastelaovesleedje gekômponeerd door Kunsmaotige Intelligentie duit veur ’t iërs mei aan Veurselectie Jocus
27-08-18 Jocus äöpent jubeljaor mit nieje tentoënstelling Jocus Museum
25-08-18 11 Finaliste Leedjesaovend 2018 bekind
20-08-18 Beperkte zitplaatse Opus Jocus 2018 te kaup
12-04-18 Jocus 1842-speldje: exclusief verkriégbaar in Jocus Museum
09-04-18 Persbericht: PV Benders Benders Boerebroélofsgezelschap 2019
03-04-18 Jocus Museum in Museumwaekind aop
27-02-18 Oétslaag Groëten Optoch 2018
17-02-18 Oétbetaalzondaag zondaag 18 fibberwari
09-02-18 RemmieDemmie oorkônde veur Joekskepelle
08-02-18 Vastelaoveszondaag: Kinderoptoch en Jocus Pocus!
06-02-18 Opstelling Groëten Optoch
30-01-18 Pak De Träöt 2018
27-01-18 Dao hebse de Prins!
16-01-18 In memoriam: d'n hiër Wiel Vestjens
08-01-18 Jocus Museum iërt Frans Boermans mit tentoënstelling
29-12-17 Videoclips Jocusleedjes online
13-12-17 Van Bommel van Dam en Jocus Museum prissentere vastelaoveskuns
06-12-17 Jocus Joetsaovend 2019
06-12-17 Jocus Joetsaovend 2018
15-11-17 Schriéfwedstriéd veurtgezet onderwiés De Träöt
12-11-17 Jocus CD 2018 noow verkriégbaar!
12-11-17 Jocus LP 1977 noow te downloade
06-11-17 Programma Elf van Elf
13-10-17 Niej kônvenant Jocus en SHAV veur Elf van Elf
10-10-17 D'n Opstaeker 2018

Volgende evenemente

 • 17-02-19
  Matinée Musicale / Oétroope Dreejspan Jocus Toekôms
 • 20-02-19
  Jeugzitting Half Haenke
 • 20-02-19
  SOB Seniorezitting
 • 21-02-19
  SOB Seniorezitting
 • 22-02-19
  Jeug Vastelaoves Leedjes Konkoér

Kaarte bestelle