Van 6 januari tot en mit 8 februari 2018 tuine Museum van Bommel van Dam en ‘t Jocus Museum kunstwerke euver de vastelaovend. Basis van de expositie vorme de ‘Vastelaovend in Limburg’ posters die idder jaor door de Provincie Limburg en Dagblaad de Limburger waere verspreid. Museum van Bommel van Dam haet de originele werke van kunstenaers wie Toën Hermans en Jack Poels nao Venlo gehaold. De prissentatie wuurt aangevöld mit werke van Léon Peters dae idder jaor ein illustratie mak veur de Jocusposter. De tentoënstelling ‘Vastelaovend in Limburg’ vindt plaats in ein tiédelikke expositieruumte aan de Niejstraot 40-42 in Venlo, taegeneuver ‘t Jocus Museum. De äöpening wuurt verzörg door Gedeputeerde Ger Koopmans en Roel Versleijen, Vors Joeccius XI van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus.

VASTELAOVEND IN LIMBURG: KUNSPOSTER
Provincie Limburg en de Sjeng Kraft Kompeneij hebbe in 2006 ‘t initiatief genaome veur eine kunsposter dae ingezatte wuurt veur de promotie van ‘Vastelaovend in Limburg’. Idder jaor wuurt eine Limburgse kunstenaer aangezôch um in ein kunswerk de gedachte van de Limburgse vastelaovend vas te legge. De provincie traejt heejmie in de vootspaore van saortgeliéke fenomene in Kölle, Venetië en New Orleans, waar dees traditie intösse tiëntalle jaore laef. De kunsposter wuurt gratis verstrek via ônder andere Daagblad De Limburger; in de ganse provincie hingk de poster in hoéskamers en kefee’s.

In d’n tössetiéd zien 12 kunswerke van kunstenaers wie Tanja Ritterbex, Jack Vreeke, Toën Hermans, Sidi El Karchi en Sjer Jacobs. Van ein aantal kunstenaers haet Museum van Bommel van Dam werke in de collectie.

VASTELAOVEND IN VENLO
Venlo haet ein riéke vastelaovestraditie. Jocus, de stadsvereiniging, is de aldste nog bestaonde vastelaovesvereiniging van Nederland, maar iddere wiék haet ein of miërdere vereiniginge. De vastelaovend wuurt in alle geledinge van de samelaeving gevierd en is ech ein volksfees. Vastelaovend mak aanspraok op creativiteit en kunszinnigheid: ‘t make van pekskes, ‘t schminke van de snuutjes, ‘t bouwe van wagens en dan is d’r nog de meziék. In ‘t Jocus Museum, det in 2017 is geopend, wuurt de geschiedenis en traditie van de Venlose vastelaovend op ein prachtige wiés getuind.

SAMEWERKING
Ondanks det vuuel kunstenaers vastelaovend viere, kômme de kuns van dit moment en vastelaovend maar aaf en toe same. Museum van Bommel van Dam – det momenteel werk aan verzelfstandiging en verhoézing – haet daorum ‘t initiatief genaome um same mit Jocus en eur vurrig jaor geäöpende museum ein samewerking te zeuke. “De kunswerke van de Provincie Limburg en de werke van Léon Peters vorme samen ein schoën en gemekkelik toegankelikke prissentatie veur zoewal kuns- as vastelaovendleefhebbers. ’t Duit ôs groët plezeer det we ôs op dees wiés kinne laote zeen.”, zoe zag Bernard Ellenbroek van Museum van Bommel van Dam.

Niejsarchief

20-11-18 Jocus leedjes op carillion Sint Martinuskerk
20-11-18 Jocus Jubelkedo 16x11
09-11-18 Jocus schink Venlo twië kunswerke: De Vreedzame Krijger en D'n Haan
06-11-18 Elf van Elf, dich kumps toch zelf?
20-10-18 Blaadmeziék 4 winnende Jocusleedjes 2019
12-10-18 OETVERKOCH: ‘t groët Jocus bordspel Zing Nog Ens
08-10-18 D’n Opstaekerᵀᵐ 2019: ein ôntwerp van Fons Schobbers
05-10-18 Jocus ôntvingk Keuninklikke erepenning
30-09-18 Indoétslaag Opus Jocus 2018
28-09-18 Jocus en Studio Theelen schriéve historie: alle Jocus geluudsdragers beschikbaar op Spotify en iTunes
25-09-18 Leedjesbukske Opus Jocus 2018
20-09-18 Iërste Jocus Venloosch Vastelaoves Kefee bekind
16-09-18 Mis 't neet! Jocus Leedjesaovend 2018
29-08-18 Vastelaovesleedje gekômponeerd door Kunsmaotige Intelligentie duit veur ’t iërs mei aan Veurselectie Jocus
27-08-18 Jocus äöpent jubeljaor mit nieje tentoënstelling Jocus Museum
25-08-18 11 Finaliste Leedjesaovend 2018 bekind
20-08-18 Beperkte zitplaatse Opus Jocus 2018 te kaup
12-04-18 Jocus 1842-speldje: exclusief verkriégbaar in Jocus Museum
09-04-18 Persbericht: PV Benders Benders Boerebroélofsgezelschap 2019
03-04-18 Jocus Museum in Museumwaekind aop
27-02-18 Oétslaag Groëten Optoch 2018
17-02-18 Oétbetaalzondaag zondaag 18 fibberwari
09-02-18 RemmieDemmie oorkônde veur Joekskepelle
08-02-18 Vastelaoveszondaag: Kinderoptoch en Jocus Pocus!
06-02-18 Opstelling Groëten Optoch
30-01-18 Pak De Träöt 2018
27-01-18 Dao hebse de Prins!
16-01-18 In memoriam: d'n hiër Wiel Vestjens
08-01-18 Jocus Museum iërt Frans Boermans mit tentoënstelling
29-12-17 Videoclips Jocusleedjes online
13-12-17 Van Bommel van Dam en Jocus Museum prissentere vastelaoveskuns
06-12-17 Jocus Joetsaovend 2018
15-11-17 Schriéfwedstriéd veurtgezet onderwiés De Träöt
12-11-17 Jocus CD 2018 noow verkriégbaar!
12-11-17 Jocus LP 1977 noow te downloade
06-11-17 Programma Elf van Elf
13-10-17 Niej kônvenant Jocus en SHAV veur Elf van Elf
10-10-17 D'n Opstaeker 2018
01-10-17 Indoétslaag Opus Jocus 2017
29-09-17 Alles euver Opus Jocus Leedjesaovend 2017
29-09-17 Leedjesbukske Opus Jocus 2017
24-09-17 Zjurering Opus Jocus 2017
24-09-17 Vakzjurie Opus Jocus 2017 stelt zich veur
22-09-17 Kaartverkaup Opus Jocus, leedjes te zeen op JocusTV
15-09-17 12 finaliste Opus Jocus bekind, Minse kiéke winnaer Wildcard
05-09-17 Leedjesaovend 1979 schônk Venlo nieje evergreens
26-08-17 Oétleg Jocus Wildcard aktie 2017: publiek kees 12e finalis Leedjesaovend
26-08-17 11 finaliste Leedjesaovend bekind, publiek kees 12e finalis via social media
31-07-17 Veurselectie 2017: miër inschriévinge en nieje deilnemers
10-07-17 Oproop: insteure nieje leedjes Vastelaovend 2018

Volgende evenemente

  • 13-01-19
    Jocus Toekôms Femiliezitting / Aaftraeje Dreejspan
  • 02-02-19
    Boéremoosbal
  • 03-02-19
    Krense veur Nappes

Kaarte bestelle