Inmiddels ein tradisie en ein begrip op de vastelaoveskalender is Jocus Joetsaovend. Auk in 2020, te weite zaoterdaag 15 fibberwari (aansloétend aan ’t Prônke op de Klaosstraot) kin d'r weer gejoets waere op ôs Parade.

Alderwets van kefee nao kefeeke joetse en veural zelf zörge det 't eine joeksige aovend wuurt. Schaele wazel verkaupe aan de teek mit ein good glaas beer, piassekraom make mit dien vrinde of andere joetsers ammeseere mit 'tgeen desse dich dit kiër weer in haes laote valle. Boéte op straot speule joekskepelle de Venlose vastelaovesméziek en meugse 't hoëgste leed zinge of d'n Hoempapa danse.

De deilnemer aan de Joetsaovend is alzoë auk geliék de haufrolspeuler.

Want weej zien en make zelf de vastelaovend!

Asse dinks, dao wil ik beej zien kinse dich veur € 20,- 't stök ein stempelkaart kaupe. Daoveur kriegse beej idder van de nege deilnemende kefees ein klep veur lau en as geej al die kefees ziet aafgewaes wuuërt dich auk nog ens ein echte Jocus Joetsaovend 2019 medalje, ôntworpe door Hofteikenaer Ivo Nellissen, op de bors gespeld. Ein biézôndere, exclusieve medalie want idder jaor wuurt d’r ein niéj ôntwerp geprissenteerd dae allein is bestump veur de joetsers van det jaor en door 't beperk aantal kaarte zien d’r auk maar ein selek aantal medaljes.

Alzoë pak ôg ônder de erm, bestel kaarte in de webshop of kaup ze in ein van de deilnemende kefees en kôm allemaol naor de Jocus Joetsaovend!

Kaarte veur de Jocus Joetsaovend zien te kriége via de webshop op www.jocus.nl en beej de deilnemende kefees. Dit zien: Kefee HadseflatsDe TapperieDe GalerieDe BrasserieLeo's ProeflokaalBonjoereGrand Café de Keulse KarRub-a-Dub en de Witte.

D'n aovend deurt van 17.11 wies 23.11 oor.

Oétgeleech

Jocus CD 2020: Um gruuëts op te zien

De nieje Jocus CD "Um gruuëts op te zien" is oét! Mit de veer nieje Jocusleedjes én miër, noow te kaup in Jocus' webshop.

€13,50

Niejs

Kinderoptoch aafgelas

Zaoterdaag 22 fibberwari 2020

Waeges de ziër ongunstige waersverwachtinge veur vastelaoveszôndaag is in euverleg mit de veiligheidsregio beslaote de kinderoptoch gén doorgang te laote vinde.
Vanaaf 13:30 ziet geej netuurlik allemaol welkôm in de Maaspoort veur Jocus Pocus, ein kwant programma veur de ganse femilie (en lekker drueëg)! [later miër]

 

Topeuverleg Prins Marcel II en de Tempeleers

Maondaag 17 fibberwari 2020

Op maandaag 17 fibberwari waas d'r ein uniek Prinselik topeuverleg in Mestreech. Stadsprins Luc II van de Tempeleers en Stadsprins Marcel II troffe mekaar beej eine lunch in restaurant Onglet in Wyck, wao zeej beejgestaon door prizzedent-Tempeleer Bastiaan Klomp, Vors Joeccius XI Roel Versleijen en ein hoëge delegatie van de Tempeleers en Jocus de kômmende vastelaovend besproke. Mit börgemeister Antoin Scholten en ziene Mestreechse ambsgenoët Annemarie Penn-te Strake nome zeej ein veurschot op de Machseuverdrach.
 
De ontmoeting is historisch te neume. De letste kiër det de twië vereiniginge mekaar officieel bezochte dateert oét 1899. De Tempeleers hoote toen nog Sósjeteit Momus (opgericht in 1839-1939). Nao d'n oorlog is de Sósjeteit Momus euvergegaon in Stadscarnavalsvereiniging De Tempeleers. Jocus (opgerich op 6 oktoëber 1842) is de aldste nog bestaonde vastelaovesvereiniging van Nederland. Ondanks det beide vereiniginge mekaar lange tiéd neet officieel bezochte, besteit d'r eine innige band tösse de beide vereiniginge. Regelmaotig treffe de vereiniginge mekaar en zeej zien auk allebei lid van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge (SLV).
 
As kedo baoj Vors Joeccius XI ein foto aan van 't bezeuk van Jocus aan Mestreech op 3 maart 1899. Ein persuuënlikke connectie tösse Hoëgheid Prins Marcel II en ein lid van 't Tempeleersbestuur brachte de twië stadsvereiniginge beejein. D'r leet auk ein symbolische beteikenis achter de aanstaonde ontmoeting: 't Venlose Jocus Dreejspan van 2020 druuëg op eur mut en op eur hoésorde eine blauwe band: de Maas is 't verbindend element tösse de Venlose wiéke en de stadsdeile, aevel dees verbintenis reik wiejer: de Maas verbindt immers de dörpe en staeje van gans Limburg, van zuud nao noord.
 
Onder toeziend oog van burgemeester Penn- te Strake en burgemeester Scholten nome de twië Hoëghede eure taktiek door wie zeej de mach in eur stad mit Vastelaovend zulle euverneme.
 
In euren toespraok op ‘t stadhoés van Mestreech benaodrökte de börgemeister van Mestreech, mevrouw Annemarie Penn-te Strake ‘t unieke karakter van ‘t bezeuk:
“De samelaeving veranderd. Vandaag d’n daag verschraalt en vereinzaamp zeej dök miër en miër. Det is auk ein oétdaging veur ‘t aopenbare bestuur. De vastelaovend haet dao-in ein belangriéke functie. Zeej verbind en vereinig ôs, want börgers zette zich same in um de vastelaovend in de ganse provincie meugelik te make en te viere. Juus in dezen tiéd is det ein enorm bindmiddel veur de gemeinschap. Ein groëte waardering veur idderein dae zich veur ôs moeie volksfees inzet.”
 
Dees ontmoeting belaof in idders geval ein fantastische opmaot te waere nao 't prachtige volksfees det de kômmende daag euveral in de provincie losbars. Ein ieuwe-ald volksfees um gruuëts op te zien!
 
Vastelaovend same!